Archive for June, 2013

นักวิชาการชี้ มาตรการขยายระยะเวลาคลื่น1800 ส่อละเมิดกม.

นักวิชาการชี้ มาตรการขยายระยะเวลาคลื่น1800 ส่อละเมิดกม.

NBTC Policy Watch อัดยับ มาตรการขยายระยะเวลาคลื่น 1800 MHz ละเมิดกฎหมาย เปิดช่องเยียวยาผู้ประกอบการมากกว่าผู้บริโภค…

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยประจำโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงรายงานศึกษาหัวข้อ ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz : เพื่อผู้บริโภคหรือเพื่อใคร? ว่า กรณีการหมดอายุสัมปทานของคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ซึ่งบริษัท ทรูมูฟ จำกัด (ทรูมูฟ) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ได้รับสัมปทานมาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในเดือน ก.ย. 2556 หากพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะพบว่าคลื่นดังกล่าวจะต้องกลับคืนมาสู่สาธารณะในฐานะทรัพยากรสื่อสารของชาติ และนำไปจัดสรรใหม่โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านระบบใบอนุญาตด้วยวิธีการประมูลเท่านั้น

นักวิจัยฯ กล่าวต่อว่า ดังนั้น การที่ กสทช.มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. … (ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ) ซึ่งมีใจความสำคัญที่การขยายระยะเวลาให้บริการบนคลื่นที่จะหมดอายุสัมปทานต่อไปเป็นการชั่วคราว โดยอ้างว่าเป็นการเยียวยาผู้บริโภคจากเหตุการณ์ ?ซิมดับ? จึงไม่สามารถทำได้ตามฐานอำนาจทางกฎหมาย และถือเป็นการละเมิดเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทาน ซึ่งขาดความโปร่งใสและสร้างกฎกติกาในการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียม ไปสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งโปร่งใสและส่งเสริมการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียม ไปสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งโปร่งใสและส่งเสริมการแข่งขันที่เท่าเทียมมากกว่า

?

นายวรพจน์ กล่าวอีกว่า ความจริง กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) รับรู้ถึงภารกิจในการจัดการให้การเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตของคลื่น 1800 MHz เป็นไปอย่างราบรื่นตามกรอบเวลา ตั้งแต่รับตำแหน่งในเดือนต.ค. 2554 หรืออย่างน้อยก็ตั้งแต่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาในต้นเดือนเม.ย. 2555 ดังนั้น กทค. จึงมีเวลาเตรียมตัวเพียงพอสำหรับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันสิ้นสุดอายุสัมปทาน รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการให้บริการคงสิทธิเลขหมาย หรือนัมเบอร์พอร์ตทิบิลิตี้ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการขอใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (เช่น ผ่านเอสเอ็มเอสหรือเว็บไซต์) อีกทั้ง จัดประมูลให้ทันล่วงหน้าก่อนหมดสัญญาสัมปทานอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตรายใหม่สามารถให้บริการรองรับลูกค้าคงค้างได้อย่างต่อเนื่อง หรือไม่เกิดเหตุการณ์ ?ซิมดับ? ทว่า กทค. กลับละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ทำสิ่งที่กล่าวมาจนล่วงเลยสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดประมูลได้ทันจนนำไปสู่มาตรการขยายระยะเวลา

?

?

นักวิจัยฯ กล่าวด้วยว่า ?กทค. สามารถพิจารณาแนวทางอื่นๆ ที่ทั้งเยียวยาผู้บริโภค และไม่ละเมิดกฎหมาย ไปพร้อมๆ กัน เช่น การนำคลื่น 1800 MHz ในช่วงคลื่นที่ยังว่างอยู่ ซึ่งบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ทำสัญญากับ กสท มาใช้รองรับลูกค้าคงค้างเป็นการชั่วคราว แต่ กทค. กลับไม่เคยสำรวจความเป็นไปได้ของทางเลือกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การที่ กทค. ไม่สามารถดำเนินการจัดประมูลล่วงหน้าทั้งที่มีเวลาพอเพียง และการไม่พิจารณาความเป็นไปได้ของแนวทางที่อาจช่วยเยียวยาผู้บริโภคไปพร้อมๆ กับรักษาเจตนารมณ์ในกฎหมาย ทำให้อดตั้งข้อกังขาไม่ได้ว่า มาตรการขยายระยะเวลาคืนคลื่น อาจไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การเยียวยาผู้บริโภค แต่เป็นการเยียวยาผู้ประกอบการรายเดิมจากการสูญเสียฐานลูกค้ามากกว่า โดยผู้ประกอบการรายเดิมอย่างทรูมูฟและดีพีซีสามารถยืดเวลารักษาฐานลูกค้าของตนบนคลื่น 1800 MHz ออกไปได้

?

?กทค. ไม่ควรใช้มาตรการขยายเวลาโดย จับผู้บริโภคเป็นตัวประกัน ทั้งที่เป็นความผิดพลาดในการดำเนินงานของตนเอง และ กทค. ต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้ว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการเยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการกันแน่? นายวรพจน์ กล่าว

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

ผลสำรวจชี้ ‘แท็บเล็ต’ ดึงเด็กสนใจเรียน แต่มีปัญหาสายตา

ผลสำรวจชี้ 'แท็บเล็ต' ดึงเด็กสนใจเรียน แต่มีปัญหาสายตา

สสช. เผยผลการสำรวจความพึงพอใจนโยบายการแจกแท็บเล็ตเด็กป.1 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน พบจูงใจเด็กสนใจการเรียนมากขึ้น แต่มีผลเสียเรื่องสายตา-ออกกำลังกายน้อยลง แนะเพิ่มเนื้อหา และแจกเครื่องมีคุณภาพ…

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2556 ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มของการได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 96.4% มีความพึงพอใจ และ 92.5% พึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยสุดมี 3.6%

ผอ.สสช. กล่าวต่อว่า นโยบายการแจกแท็บเล็ตมีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.มีสื่อการเรียน/การสอนที่ทันสมัย 2.จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ และ 3.สนใจการเรียนมากขึ้น แยกเป็นผู้บริหาร 93.1% และครูผู้สอน 87.5% ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แยกเป็นผู้บริหาร 85.8% และครูผู้สอน 83.4% และทำให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์/การเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ แยกเป็นผู้บริหาร 82.5 และครูผู้สอน 78.9% ส่วนผลเสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.มีปัญหาเรื่องสายตา 2.ปัญหาด้านสุขภาพ และ 3.ออกกำลังกายน้อยลง แยกเป็นผู้บริหาร 56.5% และครูผู้สอน 59.4% ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือเขียนไม่เป็น แยกเป็นผู้บริหาร 53.6% และครูผู้สอน 53.2% และมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์มาก ทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์/ลดการเล่นกับเพื่อนๆ แยกเป็นผู้บริหาร 45% และครูผู้สอน 44.6%

นายนายวิบูลย์ทัต กล่าวด้วยว่า ผู้บริหารของโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพว่า ควรเพิ่มเนื้อหาสาระ/แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น ควรแจกแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ และจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติม

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

โลกาภิวัตน์ 28/06/56

โลกาภิวัตน์ 28/06/56

เครื่องออกเสียง
พนักงาน?ศูนย์?ควบคุม?การ?เลือกตั้ง ที่?เมือง?เมมฟิส รัฐ?เทน?เนส?ซี? ตรวจสอบ?ความ?เรียบร้อย?ของ?เครื่อง?ออกเสียงที่?ตั้ง?อยู่?เรียง?กัน?เป็น?ตับ ก่อน?หน้า?การ?ออกเสียง?แสดง?ประชามติของ?เทศบาล?โดย?รอบ?เมือง.

ภัยของพายุฝน
เกิด?ฝน?ฟ้า?ตก?หนักที่?เมือง?ศรี?นคร ประเทศ?อินเดีย ทำให้?เกิด?น้ำ?ไหล?บ่า?ท่วม?บ้านเรือน?พัง?พินาศ มี?ผู้?เสีย?ชีวิต?เรือน?ร้อย ซ้ำ?ยัง?ต้อง?ระดม?ส่ง?ทหาร?ไป?ช่วยเหลือ?ประชาชน?และ?นัก?ท่องเที่ยว ที่?ยัง?ไป?ติด?ค้าง?ตาม?เมือง?ห่างไกล?ออก?ไป?อีก?หลาย?แห่ง.

ยานอวกาศใหม่
มนุษย์อวกาศ?สหรัฐฯ?ลอง?ซ้อม?เข้า?ออก?ยาน?อวกาศ ?โอเรียน? ที่?ศูนย์?อวกาศ?จอห์น?สัน เมือง?ฮิวส์?ตัน?? ยาน?อว-กาศ?ใหม่?นี้?จะ?เป็น?ทั้ง?บ้าน?และ?ยานใน?การ?เดิน ทาง?รอนแรม?ใน?อวกาศ เพื่อ?ตาม?ล่า?ดาว เคราะห์?น้อย ใน?วัน?หน้า.

บินข้ามทวีป
สมาคม?สงเคราะห์?นก ของ?รัฐบริติชโคลัมเบีย?เผย?แพร่?ภาพ?นก?พิราบ?ญี่ปุ่น ซึ่ง?บิน?ข้าม?มหาสมุทร แปซิฟิก จาก?ญี่ปุ่น?จน?ไป?ถึงแค?นา?ดา? ที่?ช่วยเหลือ?เลี้ยงดู?ไว้ โดย?หวัง?ว่า?จะ?ได้?ลูก?หลาน?ของ?มัน?ไว้ เข้า?แข่ง?บิน?ไกล?บ้าง มี?คน?ไป?พบ?มัน?ที่?ฐานทัพ?อากาศ?แค?นา?ดา? บน?เกาะแวนคูเวอร์ ทั้งหมด?แรง?และ?หิว?โซเมื่อ?ตอน?ที่?บิน?ไป?ถึง?ใหม่ๆ จึง?พา?ไป?เลี้ยง?ไว้?ที่?สมาคม.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

โซนี่ รุกตลาดสมาร์ทดีไวซ์ออก Xperia Tablet Z แท็บเล็ตกันน้ำตัวล่าสุด

โซนี่ รุกตลาดสมาร์ทดีไวซ์ออก Xperia Tablet Z แท็บเล็ตกันน้ำตัวล่าสุด

โซนี่ เปิดตัว Xperia Tablet Z แท็บเล็ตกันน้ำได้ และบางที่สุด พร้อมความบังเทิงอีกเพียบ บนจอภาพขนาด 10.1 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD ระบบปฏิบัติการ Android 4.1 ซีพียูควอดคอร์ กล้อง 8.1 ล้านพิกเซล รองรับการเชื่อมต่อ LTE (4G)…

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ประกาศแนะนำแท็บเล็ตตัวล่าสุด Xperia Tablet Z (เอ็กซ์พีเรีย แท็บเล็ต ซี) ?แท็บเล็ตกันน้ำตัวแรกจากโซนี่ มีขนาดกะทัดรัด บาง เบา เหนือทุกเทคโนโลยี มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษกันน้ำ กันฝุ่น หน้าจอใหญ่พิเศษขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียดระดับ Full HD ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล ให้แสงสีคมชัดสมจริงด้วย Mobile BRAVIA Engine 2/ Opticontrast & Direct touch มาพร้อมกล้องความละเอียดสูงสุดถึง 8.1 ล้านพิกเซล และกล้องด้านหน้าขนาด 2.2 ล้านพิกเซล ให้ผู้ใช้งานถ่ายภาพได้ระดับมืออาชีพกับเซ็นเซอร์ Exmor R และ HDR ที่พร้อมให้คุณถ่ายได้แม้ขณะอยู่ในที่ๆ มีแสงน้อย

ฉลาดกว่าด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4.1 (Jelly Bean) เร็วกว่าด้วยระบบประมวลผล CPU คุณภาพสูงขนาด 1.5GHz Qualcomm APQ8064+MDM9215M? Quad core มีแรมภายใน ?2? GB และระบบประมาลผลหน้าจอ GPU Adreno 320

การเชื่อมต่อรูปแบบใหม่รองรับ LTE (4G) เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คุณท่องโลกไซเบอร์ได้เร็วขึ้น หรือเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi รูปแบบเดิม ที่มาพร้อมโหมด DLNA (Digital Living Home Alliance) ให้คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีแบบไร้สายได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส สนุกกับการแชร์ โพสต์คอมเมนต์ กดไลค์ อัพรูป บนสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube, Facebook, Twitter, Google talk , Line, whatsapp, skype ฯลฯ ได้ทุกที ทุกเวลาไม่อั้นไม่จำกัด

อินเทรนด์กว่าเดิมด้วยฟังก์ชั่น One Touch ผ่านเทคโนโลยี NFC ( near field communication) เก็บทุกนาทีประทับใจ หรือไฟล์หนังไฟล์เพลงได้ภายในเครื่องไม่ด้วยด้วยหน่วยความจำภายในถึง 16GB และยัง รองรับ microSD card สูงสุดถึง 32 GB สิทธิ์พิเศษเฉพาะชาวโซนี่จัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของ Box ได้ฟรีถึง 50GB? ใช้งานได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ภายในคุณภาพสูงถึง 6000 mAh พร้อม STAMINA โหมด โหมดที่ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้น มีวางจำหน่ายแล้วมี 2 สี คือ สีดำ และสีขาว.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ผู้ชายเหงาๆ พาชมโบอิ้ง777-300ER โฉมใหม่ของการบินไทย

ผู้ชายเหงาๆ พาชมโบอิ้ง777-300ER โฉมใหม่ของการบินไทย

เป็นโอกาสดีที่หาได้ไม่บ่อย เมื่อแฟนเพจการบินไทย ได้ชวนคนรักเครื่องบิน และแฟนคลับการบินไทยไปชมเครื่องโบอิ้ง 777-300ER ลำใหม่ที่เพิ่งรับมอบเข้ามาเป็นลำที่ 5 จากทั้งหมด 8 ลำ และยังเป็นลำที่มีการตกแต่งภายในแบบใหม่ ที่ไม่เหมือนกับเครื่องบินของการบินไทยลำอื่นๆ…

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เจอกับผู้ชายเหงาๆ อีกครั้ง คราวนี้จะพาไปชมเครื่องบินใหม่ของการบินไทย เมื่อบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thaiairways และฝ่ายลูกค้าสัมพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ ชวนไปเยี่ยมชมเครื่องบิน โบอิ้ง 777-300ER ลำใหม่ เมื่อโอกาสมาถึงผมก็ไม่รอช้า ตอบตกลงพร้อมจัดกล้องถ่ายรูป ชาร์จแบตเตอรี่ และเคลียร์เมมโมรี่การ์ดให้โล่งรอเลยทีเดียว

เช้าตรู่วันที่ 26 มิ.ย.2556 ผมและคณะผู้เยี่ยมชมพร้อมกันที่หน้าอาคารฝ่ายช่าง การบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อลงทะเบียนและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับฝูงบินโบอิ้ง 777-300ER หรือฝูงตองเจ็ด อันเป็นเครื่องบินโดยสารแบบลำตัวกว้างสำหรับเส้นทางบินข้ามทวีปและเส้นทางภูมิภาค ตัวทำเงินหลักของการบินไทยนั่นเอง

สำหรับฝูงบินโบอิ้ง 777-300ER การบินไทยสั่งไปทั้งหมด 8 ลำ ขณะนี้ได้รับมอบแล้ว 5 ลำ และอยู่ระหว่างการรับมอบ 3 ลำ เป็นเครื่องบินที่มี 2 ชั้นโดยสาร มีทั้งหมด 348 ที่นั่ง แบ่งเป็นชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 306 ที่นั่ง รวมทั้งการออกแบบภายในใหม่ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยเห็น เบาะที่นั่งสีม่วง จะถูกเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง มีการตกแต่งลายไม้ พร้อมภาพกราฟฟิก 3 มิติบนฟีเจอร์พาแนลที่เอาความเป็นไทยเข้ามาผสมผสานถ่ายทอดเรื่องราวของบัว รวมไปถึงห้องน้ำที่มีพื้นลายหินอ่อน ตู้ลายไม้ อ่างล้างหน้าที่ออกแแบบใหม่ ชั้นธุรกิจจะเน้นความเป็นคอร์ปอเรต รวมไปถึงภาชนะจานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ที่ออกแบบสั่งทำขึ้นใหม่ เพื่อให้เข้ากับลวดลายบนเครื่องบิน ส่วนการตกแต่งในชั้นประหยัดก็จะมีสีสันที่สดใสขึ้น มีฟีเจอร์พาแนลด้านหลังเหมือนกับชั้นธุรกิจ มีห้องน้ำแบบใหม่ และภาชนะจานชามก็ออกแบบใหม่เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามจากแผนงานปรับปรุงที่นำเสนอออกมานั้น เมื่อรับมอบเครื่องบินจริงๆ สามารถได้ตามแผนงานแค่ประมาณ 90% เนื่องจากติดเรื่องเวลาที่จำกัด ในการสั่งทำเก้าอี้ ที่ใช้เวลานานอาจจะทำให้เครื่องบินมาช้าไม่ทันใช้งาน ในฝูง โบอิ้ง 777-300ER ทั้ง 8 ลำมีทั้งลำที่การบินไทยเช่าซื้อมาใช้งาน และแบบที่การบินไทยซื้อเอง และใน 6 ลำที่การบินไทยซื้อเองจะมีการตกแต่งแบบใหม่ให้เห็น

ในด้านแผนงานปรับปรุงฝูงบินที่เป็นเครื่องโบอิ้งของการบินไทย ในปี 2556 มีเครื่องบินที่รับมาใหม่จำนวน 8 ลำ และเครื่องโบอิ้งเก่าที่ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วจำนวน 20 ลำ ทั้งโบอิ้ง 747-400 และ 777-200 รวมทั้งหมด 26 ลำ โดยในแผนงานปี 2557-2558 การบินไทยจะได้รับ โบอิ้ง 777-300ER ใหม่อีก 6 ลำและเครื่องบินที่ผู้โดยสารชาวไทยรอคอย คือ โบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ส จำนวน 6 ลำ และในปี 2560 การบินไทยจะได้รับโบอิ้ง 787-9 เพิ่มเติมอีก 2 ลำ

เครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER ลำที่เราได้ขึ้นเยี่ยมชมเป็นลำที่ 3 ของจำนวน 8 ลำ ทะเบียน HS-TKM นามพระราชทาน ‘ประภาศรี’ ที่เรียกได้ว่าทีมงานต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าจะได้เครื่องบินมาให้แฟนคลับได้ขึ้นชมหรือไม่ เพราะ โบอิ้ง 777-300ER? ของการบินไทยเป็นเครื่องคิวทองมากๆ จากนั้นเหล่าแฟนคลับผู้โชคดี และบล็อกเกอร์จากสื่อออนไลน์ รวมคณะนี้มี 80 คน ได้ขึ้นเยี่ยมชมเครื่องบินกันเต็มที่

เมื่อขึ้นบันไดไปยังประตูด้านหลังเครื่องก็มีแอร์โฮสเตสสาวสวย 2 คน และโอ๊ต จีรวุฒิ สจ็วตหนุ่มหล่อ เสียงดี มีดีกรีผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะวอยซ์ ของการบินไทยให้การต้อนรับ ก่อนที่จะแนะนำพาชมไปยังส่วนต่างๆ ของเครื่องบิน ทั้งครัวท้ายลำ ห้องพักลูกเรือ ห้องพักกัปตัน ห้องนักบิน ทดลองนั่งที่นั่งชั้นธุรกิจกับเบาะนั่งที่ปรับเอนได้ 180 องศา ทดลองใช้จอภาพหน้าที่นั่งที่เป็นระบบสาระบันเทิงใหม่ eX2 นอกจากนี้เพื่อเอาใจคอโซเชียล การบินไทยจึงได้จัดเอาไอศกรีมที่มีผู้ที่ถ่ายรูปคู่มากที่สุดนั่นคือ ไอศกรีมแม็กนัม มาให้แฟนคลับได้ทานบนเครื่องบินแล้วถ่ายรูปอัพขึ้นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมตามสะดวก

จากนั้นจึงเป็นการจัดมินิโชว์ร้องเพลงสดโดย โอ๊ต จีรวุฒิ ในเพลง รักคุณเท่าฟ้า และ Fly Me to the Moon ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้เดินชมเครื่องบิน ที่ส่วนมากจะสนใจห้องนักบิน ขณะที่น้องๆ สาวๆ ก็จะซักถามพี่แอร์โฮสเตสเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ดูเหมือนจะเป็นอาชีพในฝันของสาวๆ หลายคน ส่วนผู้ชายเหงาๆ ที่ไม่ได้เป็นชายหนุ่มในฝันของใครสักคน ก็ก้มหน้าก้มตาลูบคลำจับเบาะที่นั่งไปพลาง สอดส่ายส่งสายตาหาแอร์โฮสเตสสาวเป็นระยะๆ แล้วจึงได้เวลาจากลา โบอิ้ง 777-300ER ด้วยการเดินชมรอบๆ เครื่องบินที่บอกได้เลยว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่ยาวสะใจมาก สมเป็นเครื่องที่ใช้บินระยะทางไกลๆ เพราะสามารถบินจากซีแอทเติล ถึงกรุงเทพฯ ได้โดยไม่หยุดพัก

จากนั้นคณะแฟนคลับที่มาเยี่ยมชมเครื่องก็เดินออกจากโรงเก็บเครื่องบินฝ่ายช่าง ไปร่วมรับประทานอาหารกัน โดยทางการบินไทยจัดเมนูพิเศษให้สมกับความเป็นไทย ด้วยอาหารอีสาน ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง (สงสัยจะเป็นหน้าผู้ชายเหงาๆ ละม้ายคล้าย “บักคุนซายรัชชานนท์” แม่นอีหลี) ถึงจุดนี้เพื่อนร่วมโต๊ะเริ่มสำลักข้าวเหนียว ผมเลยต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ มาตามลุ้นกันว่า กิจกรรมต่อไปทางการบินไทยจะชวนแฟนคลับไปทำอะไรอีกบ้าง แต่ว่าผู้ชายเหงาๆ อยากตามไปดูการคัดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์มากๆ ไม่รู้จะได้มีโอกาสหรือไม่ เพราะได้ยินมาว่ามีสาวๆ สวยๆ น่ารักๆ อายุเพิ่งจะ 20 ต้นๆ มากันให้เพียบ แฟนเพจการบินไทยจัดเลยซิครับ แฮ่!!?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

3BBคาดครึ่งปี56กำไรโตกว่า50เปอร์เซนต์ ตั้งเป้าปีนี้ลูกค้า1.4ล้านราย

3BBคาดครึ่งปี56กำไรโตกว่า50เปอร์เซนต์ ตั้งเป้าปีนี้ลูกค้า1.4ล้านราย

3BB คาดผลประกอบการครึ่งแรกปี 2556 จะทะลุเป้า มีกำไรสุทธิโตกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ตั้งเป้าปลายปี 2556 มีลูกค้ากว่า 1.4 ล้านราย เน้นงาน? R&D เพื่อพัฒนาบริการลักษณะ? Multi-play Service? ให้ตรงใจลูกค้าที่สุด…

นายพิชญ์ โพธารามิก? ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจัสมิน กล่าวถึงผลประกอบการของ 3BB ในครึ่งปี 2556 ว่า มีผลเป็นที่น่าพอใจ? คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2 จะมีการเติบโตถึง 50 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2555 ที่มีกำไรสุทธิ 472 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าที่ขอติดตั้ง ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนลูกค้าใหม่สุทธิ มากกว่า 20,000 ราย /เดือน คาดการณ์ว่าสิ้นปี 2556 จะมีลูกค้าทั้งสิ้นประมาณ 1.4 ล้านราย ปัจจุบันยังได้พัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตระบบใหม่ ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงด้วยเทคโนโลยี FTTX สามารถให้บริการในจังหวัดสำคัญๆทั่วประเทศแล้ว และยังได้ให้บริการ FTTX? WiFi?? ความเร็ว 50 Mb จึงทำให้ลูกค้า 3BB สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่โดยไม่ขาดตอน??

ซีอีโอ กลุ่มจัสมิน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ 3BB ยังจะมุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆในลักษณะ Multi-play Service? เช่น OTT Content และ Home Services ฯลฯ ซึ่งบริการเหล่านี้จะสามารถรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี? ปัจจุบัน 3BB ได้เริ่มให้บริการในลักษณะ Multi-play Services บ้างแล้ว เช่น 3BB Cloudbox (Storage Online) , 3BB Cloud IPTV (IPTV แบบไม่มี Set Top Box) และ 3BB Movie Buffet ( Video On Demand) เป็นต้น

นายพิชญ์ กล่าวอีกว่า สำหรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 3BB ยังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสังคมเมืองในต่างจังหวัดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว? และมีความเชื่อมั่นว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีผู้ใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตสูงถึง 50% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดหรือกว่า 10 ล้านครอบครัว? ถึงตอนนั้น 3BB จะมีเลขหมายให้บริการประมาณ 2-3 ล้านเลขหมาย และครองส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า 30 %

ซีอีโอ กลุ่มจัสมิน กล่าวด้วยว่า ไม่เพียงแต่รายได้และจำนวนลูกค้าที่เป็นไปตามเป้าเท่านั้น ในปีนี้ 3BB ยังได้รับรางวัล ?แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้ :Trusted Brand 2013?? ระดับ Gold ในหมวดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร รีดเดอร์ไดเจสท์ เอเชีย เป็นผลการสำรวจโดยบริษัทวิจัยชั้นนำ ที่ได้มาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์อย่างแท้จริง โดย 3BB ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงการที่ผู้ใช้บริการให้ความเชื่อมั่น และยอมรับแบรนด์ของเรา ที่พิสูจน์ถึงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทุกราย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

เด็กไทยพร้อมลุยศึกหุ่นยนต์โลกที่เนเธอร์แลนด์

เด็กไทยพร้อมลุยศึกหุ่นยนต์โลกที่เนเธอร์แลนด์

เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์โลก ทีม Stabilize จาก มทร.พระนคร? ลงแข่งประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยกับอีก 18 ทีมจาก 11 ประเทศทั่วโลก…

เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ลงสนามแข่งขันหุ่นยนต์โลก ( World RoboCup 2013) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -? 30 มิถุนายน 2556 นี้ ณ เมืองเอนโฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์? เริ่มแข่งขันรอบแรกวันที่ 26? มิถุนายนนี้ เวลา 17.30 น. (ตามเวลาท้องถื่น)? โดยเอสซีจีสนับสนุน 3 ทีมเข้าแข่งขัน ได้แก่ ทีม Stabilize จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร? ลงแข่งประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCup Rescue) ชิงชัยกับอีก 18 ทีมจาก 11 ประเทศทั่วโลก เริ่มการแข่งขันรอบแรกวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 11.40 น. (ตามเวลาท้องถื่น) และอีก 2 ทีมคือ ทีมดงยาง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และทีม TRCC จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงแข่งขันหุ่นยนต์ทำงานบ้าน (RoboCup @Home) ที่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 21 ทีม จาก 8 ประเทศทั่วโลก? ทั้งนี้ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันรวมทุกประเภททั้งหมดกว่า 2,500 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:

กสทช.จ่อทดสอบประมูลทีวีดิจิตอล ฟุ้งได้ดูภายในปีนี้

กสทช.จ่อทดสอบประมูลทีวีดิจิตอล ฟุ้งได้ดูภายในปีนี้

กสทช.จัดรับฟังความเห็นสาธารณะ ถกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประมูลทีวีดิจิตอล ขู่ประมูลไลเซ่นส์แล้วขาย หรือเปลี่ยนผู้ประกอบการเจอยึดคลื่นคืนทันที มั่นใจกรอบการประมูลไม่เลื่อนจาก ก.ย.-ต.ค. …

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … โดยมีผู้ประกอบการและผู้มีส่วนต่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เข้าร่วมงานดังกล่าวราว 260 คน

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้ในวันนี้ เป็นการสะท้อนความคิดเห็น โดยจะนำไปใช้ปรับปรุงกติกาต่างๆ ก่อนมีการประกาศใช้จริง โดยจะมีนำเข้าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ก่อนนำสู่บอร์ด กสทช.ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในเดือน ก.ค. ส่วนการประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) โทรทัศน์ดิจิตอลนั้น คาดว่าจะจัดการประมูลได้ภายในช่วงปลายเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้

ประธาน กสท. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอด เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มย่อย โดยความคิดเห็นทั้งหมด กสท.จะนำมาสรุปทั้งกฎ กติกา เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยภายหลังให้ไลเซ่นส์ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเอง โดยห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนมือผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งภายหลังได้ใบอนุญาตแล้ว กสท.จะกำหนดกติการการถือครองหุ้นส่วนภายใน 3-6 เดือน เพื่อป้องกันการครอบงำสื่อ โดยเบื้องต้นของข้อกฎหมาย อาจจะยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง กสท. จะยึดคลื่นความถี่แล้วนำมาจัดประมูลใหม่ทันที

“เชื่อว่าผู้บริโภคจะได้รับชมทีวีระบบดิจิตอลภายในปีนี้อย่างแน่นอน สำหรับไลเซ่นส์ที่จะประมูลกันนั้น กฎหมายระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการด้วยตนเอง จึงไม่สามารถขายไลเซ่นส์ หรือประมูล และนำไปให้ผู้อื่นดำเนินการได้” พ.อ.นที กล่าว

ด้านนายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทริปเปิลวี บรอดแคสติ้ง จำกัด แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันการกำหนดราคาโครงข่ายเบื้องต้นยังไม่มีความชัดเจน ขณะเดียวกัน การเข้าสู่หมวดหมู่ธรุกิจนั้น จะต้องใช้โครงข่ายเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ทราบราคาที่แน่นอน เพราะมีแต่การกำหนดกรอบราคาไว้เท่านั้น จึงอาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหากกำหนดให้ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้เลือกผู้ให้บริการโครงข่าย นอกจากนี้ ยังรู้สึกสับสนในประเด็นการจัดช่วงเวลารายการสำหรับเด็กและเยาวชนของทุกช่อง แม้จะเข้าใจว่า กสทช. ห่วงใยเด็กและเยาวชน แต่อย่างไรก็ยังมีช่องรายการสำหรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว ส่วนประเด็นการชำระเงินนั้น ก็อยากให้มีการพิจารณาการชำระเงินขั้นต่ำ ซึ่งอาจเป็นภาระของผู้ให้บริการโครงข่ายในที่สุด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมงานยังได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นหลากหลาย อาทิ ต้องการให้ตั้งเรตติ้งควบคุมการโฆษณาของช่องรายการเด็ก และอยากให้ กสท.มีความชัดเจนของช่องธุรกิจ ที่ควรระบุว่าจะประมูลช่องธุรกิจไหนก่อนและภายในระยะเวลาเท่าไหร่ รวมถึงข้อบังคับในการออกอากาศ หลังจากได้รับใบอนุญาตที่ควรมีความชัดเจนมากขึ้น และต้องการให้ กสท. กำหนดให้มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในช่วงแรก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว จนถึงวันที่ 10 ก.ค.นี้ ส่วนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ทางสำนักงาน กสทช. จะได้จัดให้มีการทดลองการประมูลคลื่นความถี่ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (ร่าง) ประกาศฯ (Pre-mock Auction) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น โดยคาดว่าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้ทดลองขั้นตอน และจะจัดรอบบ่ายเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้ารับชมด้วย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

ฮือฮา ‘ศ.ดร.กาญจนา’ รับรางวัล ‘Internet Hall of Fame’

ฮือฮา 'ศ.ดร.กาญจนา' รับรางวัล 'Internet Hall of Fame'

Internet Society ประกาศรางวัล Internet Hall of Fame โดยมี ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ ที่ได้รับรางวัล? ในฐานะผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตไทยให้มีบทบาทในเวทีระดับโลก…

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ Internet Society หรือ ISOC? ได้ประกาศรางวัล Internet Hall of Fame โดยมี ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล? ในฐานะผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนอินเทอร์เน็ตไทยให้มีบทบาทในเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายการเชื่อมโยงและการเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีคนไทยได้รับเกียรตินี้

สำหรับรางวัล Internet Hall of Fame เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศซึ่งมอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความโดดเด่นด้านอินเทอร์เน็ต เป็นผู้บุกเบิก ผู้นำ และผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ได้อุทิศตนในการขับเคลื่อนและพัฒนาอินเทอร์เน็ตในระดับโลกนั้น จัดขึ้นเป็นปีที่สอง โดย Internet Society (ISOC) โดยในปีที่ผ่านมามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ซึ่งจัดขึ้นในงาน INET Global 2012 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ Steve Crocker (Internet Pioneers), Vint Cerf (Internet Pioneers), Jon Postel (Internet Pioneers), Leonard Kleinrock (Internet Pioneers), Al Gore (Global Connectors),Tim Berners-Lee (Innovators) เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2556 นี้ การมอบรางวัล Internet Hall of Fame ได้มีกำหนดจัดขึ้นในงาน INET Global 2013 ที่เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี แต่เนื่องจากมีเหตุการไม่สงบ จึงได้ย้ายไปจัดที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีนี้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

CAT ให้เชฟรอนเช่าเคเบิลใยแก้ว ฟุ้งเป้าบรอดแบนด์ 5 พันล.

CAT ให้เชฟรอนเช่าเคเบิลใยแก้ว ฟุ้งเป้าบรอดแบนด์ 5 พันล.

กสท ให้เชฟรอนเช่าใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำอ่าวไทย มูลค่า 2.7 พันล้านบาท ผูกสัญญา 15 ปี ฟุ้งเป้าบรอดแบนด์แตะ 5 พันล้านบาท สิ้นปี 56…

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,