กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน

ผลงานชิ้นนี้ เป็นการต่อยอดจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟนเพื่อการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment