กสท เข้มมาตรการรับมือพลังงาน มั่นใจไม่กระทบลูกค้า

กสท เข้มมาตรการรับมือพลังงาน มั่นใจไม่กระทบลูกค้า

กสท วางมาตรการเข้มรับมือภาวะฉุกเฉินพลังงาน มั่นใจไม่กระทบลูกค้า ทุกระบบการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 14 เม.ย.56…

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ?กรรมการผู้จัดการใหญ่ ?บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT ) กล่าวว่า CAT ได้เตรียมความพร้อมรับมือกรณีประเทศเมียนมาร์ ปิดซ่อมท่อก๊าซธรรมชาติอันอาจส่งผลให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานในบางพื้นที่ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 5 เม.ย. – 14 เม.ย.2556 ?โดย CAT ในฐานะหน่วยงานหลักด้านสื่อสารโทรคมนาคมภาครัฐ ได้เตรียมมาตรการรองรับ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสำรอง เครื่องปั่นกระแสไฟ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองจำนวนมาก เพื่อความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจของ CATจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการให้บริการลูกค้า

ทั้งนี้ สำนักงานของ CAT ทั่วประเทศ ทั้งอาคาร CAT Tower บางรัก CATสำนักงานใหญ่ ?ถนนแจ้งวัฒนะ ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ศูนย์โทรคมนาคมในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงสถานีเคเบิลใต้น้ำ และสถานีดาวเทียมทุกแห่ง จะสามารถให้บริการได้ตามปกติ แม้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง โดยระบบไฟฟ้าสำรองจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ?เช่นเดียวกับโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยชุมสายขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้มีการเตรียมพร้อมด้านระบบไฟฟ้าสำรองตลอดเวลา โดยเฉพาะชุมสายขนาดใหญ่รองรับด้วยระบบไฟฟ้าสำรองเต็ม 100 % สามารถจ่ายไฟให้กับระบบและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

?ชุมสายขนาดใหญ่ อย่างเช่น ?ศูนย์โทรคมนาคม สถานีเคเบิลใต้น้ำ และสถานีดาวเทียมในเขตภูมิภาคต่างๆ สำคัญมากในระบบโทรคมนาคม ?เพราะต้องรองรับวงจรหลักภายในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งวงจร Transitจากหน่วยงานอื่นที่ผ่านเข้ามาจำนวนมาก หากระบบหรืออุปกรณ์ไม่สามารถให้บริการได้จะมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบการสื่อสาร ส่วนชุมสายขนาดกลางและเล็กระบบไฟสำรองจะทำงานต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ?ซึ่งเราพร้อมเสริมด้วย Mobile Generator ในพื้นที่ที่ต้องการเร่งด่วนทันที ?จึงมั่นใจว่ามาตรการที่เตรียมไว้สามารถรองรับได้อย่างแน่นอน? กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าว

?

นอกจากนี้ ยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ระบบเครื่องปั่นไฟให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ?ตรวจสอบปริมาณน้ำมันสำรองให้เพียงพอ ?วางแผนจัดหาน้ำมันสำรองล่วงหน้า ?ประสานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ติดตามแผนการหยุดจ่ายไฟฟ้าเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งจัดทีมบุคลากรเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือ และประสานงานแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ?โดยสามารถสอบถามข้อมูลผ่าน CAT Contact Center โทร. 1322

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

Post a Comment