กสท.เคาะราคาคูปอง690บาท ซื้อ Set Top Box

กสท.เคาะราคาคูปอง690บาท ซื้อ Set Top Box

ประชาชน 22 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จะได้รับแจกคูปองมูลค่า 690 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ดิจิตอลเครื่องใหม่ และเซตท็อปบ็อกซ์เพื่อดูทีวีดิจิตอลได้แล้ว ขณะที่ กสทช. พร้อมประกาศเกณฑ์ครองสิทธิ์ข้ามสื่อพฤษภาคมนี้…

นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. เปิดเผยว่า ได้สรุปราคาคูปองสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์รับชมสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set-Top-Box) ที่ 690 บาท เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอล แม้การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่อง จะมีมูลค่ารวม 5 หมื่นกว่าล้านบาท

กรรมการ กสท. ระบุว่า ราคาประมูลทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าจะต้องเพิ่มราคาคูปอง แม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่า ราคาคูปองจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเดิมคำนวณจากราคาตั้งต้นประมูล ตามหลักเศรษฐศาสตร์ และตามหลักของกลไกตลาด ผู้ประกอบการจะลดราคาเซตท็อปบ็อกซ์เพื่อจูงใจผู้ซื้ออยู่แล้ว ซึ่งราคาต่ำสุดอยู่ที่ 700 บาท สูงสุด 1,000-2,000 บาท นอกจากนี้ จะเร่งสรุปแนวทางการแจกคูปองว่าจะเริ่มช่วงใด หลังจากการออกอากาศทีวีดิจิตอลเริ่มอย่างเป็นทางการเดือนเมษายน และเริ่มเต็มรูปแบบทั้ง 24 ช่อง ในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ กสท. เตรียมออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลการครองสิทธิ์ข้ามสื่อ ให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยกำหนดสัดส่วนฐานผู้รับข่าวสารต้องไม่เกินประเภทละ ร้อยละ30 ใน 2 กิจการ และไม่เกินร้อยละ 20 ใน 3 กิจการ คือ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ โดย กสท. จะควบคุมเฉพาะโทรทัศน์และวิทยุที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่เท่านั้น

ร่างประกาศเรื่องนี้ คือ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. ….ผ่านการรับฟังความเห็นกลุ่มย่อยแล้ว 2 ครั้ง และจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ์อีกครั้ง.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

Post a Comment