ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้

ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้

วิทยากรที่มาบรรยายในงานสัมมนานี้มีหลายท่าน เช่น รองอธิการบดีจุฬาฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment