คลื่นลูกที่สามของยุคอินเทอร์เน็ต (จบ) – โลกาภิวัฒน์

คลื่นลูกที่สามของยุคอินเทอร์เน็ต (จบ) - โลกาภิวัฒน์

นักประกอบการทางอินเทอร์เน็ตในยุคที่สามมีแนวโน้มขนาดใหญ่ 4 เรื่องที่จะต้องเข้าใจและมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

Post a Comment