ซอฟต์แวร์พาร์ค จับมือผู้ประกอบการ ตั้งกลุ่มคลาวด์ มุ่งสู่อาเซียน

ซอฟต์แวร์พาร์ค จับมือผู้ประกอบการ ตั้งกลุ่มคลาวด์ มุ่งสู่อาเซียน

ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ จัดตั้งกลุ่มคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อร่วมผลักดันการให้บริการซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เตรียมเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015…

นายธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวว่า การก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย หรือ Cloud Thailand Alliance (CTA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยคลาวด์เทคโนโลยี หรือพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Software as a Service (SaaS) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนเป็นตัวเชื่อมคู่ค้าและพันธมิตรใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 หรือ AEC 2015

ผอ.ซอฟต์แวร์พาร์ค กล่าวต่อว่า ซอฟต์แวร์พาร์ค ร่วมกับผู้ให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ในประเทศไทยที่มีดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก อาทิ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส)บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทเอนิส เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทคลาวด์ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และนานาชาติรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม Cloud Thailand Alliance (CTA) เพื่อร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิด SaaS อย่างมีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยคลาวด์เทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบธุรกิจและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีมาตรฐานระดับสากล โดยได้ให้ความรู้และความตระหนักทางด้านคลาวด์ฯ แก่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ด้าน และถือเป็นการตอบโจทย์ทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้

นายหะริน อุปรา กรรมการผู้จัดการ บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ดีซีเอส) กล่าวว่า จะช่วยกันสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตซอฟต์แวร์คุณภาพจำนวนมาก ได้มีทางเลือกและโอกาสในการนำซอฟต์แวร์เหล่านั้นเข้าสู่การเป็น SaaS ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง และดีซีเอสมีความพร้อมในการต่อยอดความต้องการทางธุรกิจสู่การให้บริการแบบ Cloud Computing ที่มี ISO 20000 (IT Service Management) และ ISO 27001 (Information Security Management) เป็นหัวใจหลักในการให้บริการ และศูนย์ข้อมูลคุณภาพที่ให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพของดีซีเอสที่ได้รับการอบรม และมีระบบงานสนับสนุนต่างๆ ที่ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่วัดผลได้ และทางดีซีเอสก็จะช่วยผลักดันธุรกิจ SaaS ให้สามารถเกิดได้จริงและร่วมดูแลระบบงานเหล่านั้นให้เป็นบริการที่ยั่งยืนต่อไป

นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มุ่งสนับสนุนซอฟต์แวร์เฮาส์ของคนไทยที่เข้าร่วมโครงการ ในการนำระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานให้บริการผ่านระบบคลาวด์ฯ ของ ทีโอที IDC ทั้งเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถประหยัดเงินลงทุนจากการนำระบบไอทีเพื่อช่วยการบริหารธุรกิจ โดยมีความพร้อมทั้งในด้านบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และมีศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่ผ่านการรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 อาทิ ทีโอที สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ชุมสายโทรคมนาคมกรุงเกษม และแหลมฉบัง เป็นต้น มีระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่พร้อมให้บริการ SaaS และที่สำคัญคือ ทีโอทีให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร ICT Solution โดยมีศูนย์ NOC (Network Operation Center) พร้อมบุคลากรที่มีความสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่เอสเอ็มอี รวมถึงการรับแจ้งเหตุขัดข้องผ่านคอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1100 ตลอด 24 ชม.

ด้าน นายเจนวิทย์ คราประยูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัททรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทจัดทำโครงการความร่วมมือกับซอฟต์แวร์พาร์คเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเฟ้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ SaaS บนคลาวด์คอมพิวติ้งรายแรกในไทย ในชื่อโครงการ ทรู คลาวด์ วินเนอร์ การจัดงานสัมมนาและจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้และพัฒนาจริงบนบริการ True Cloud Services มาโดยตลอด

นายสุพล ตันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Anise Asia (Thailand) จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้มีแผนที่จะเปิดให้บริการในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ภายใต้ชื่อ Star Anise Cloud มาตั้งแต่ปลายปี 2554 และยังเชื่อมโยงกับ Joyent Public Cloud ซึ่งให้บริการในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลางมานานกว่า 6 ปี ส่วนในประเทศไทยนั้น เราร่วมมือกับ Internet Thailand Public Co., Ltd. (INET) ในการให้บริการ Public Cloud ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้ระบบอยู่ และจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือน ส.ค.นี้

ขณะที่ นายวิศิษฏ์ วัฒนานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cloud Creation กล่าวว่า การสร้าง SaaS เพื่อให้บริการในรูปแบบ On demand services หรือการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (pay-as-you-go model) คลาวด์ครีเอชั่นมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยมีจุดเริ่มต้น พยายามให้มุ่งเน้นในเรื่องการเสริมจากธุรกิจหลัก หรือ Core Competency ของลูกค้า นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องคิดให้ครบกระบวนการแบบครบวงจร โดยเฉพาะผู้ใช้งานเป็นลูกค้าขนาดเล็ก

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

Post a Comment