‘ทรู-ดีพีซี’ แจงลูกค้ายังค้างในระบบ 14 ล้านเบอร์

'ทรู-ดีพีซี' แจงลูกค้ายังค้างในระบบ 14 ล้านเบอร์

ทรู-ดีพีซี แจงความคืบหน้า กสทช. หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 พร้อมยืนยันงดจำหน่ายซิมแล้ว…

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี มาชี้แจงความคืบหน้า เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 โดยทั้ง 2 บริษัทได้รายงานถึงผลการดำเนินการและจำนวนลูกค้าคงค้างในระบบ ซึ่งทรูมูฟ มีลูกค้าคงค้าง ณ วันที่ 22 ต.ค. 2556 ประมาณ 14 ล้าน 5 แสนเลขหมาย ในระบบพรีเพด (เติมเงิน) จากยอด 16 ล้านเลขหมาย ส่วน ดีพีซี มีลูกค้าคงค้างประมาณ 3 หมื่น 6 พันเลขหมาย จากยอด 5หมื่น 4 พันเลขหมาย

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่า ทรูยังมีการจำหน่ายซิม 1800 อยู่นั้น ทั้ง 2 บริษัท ยืนยันว่าได้หยุดการจำหน่ายซิมตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2556 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแล้ว อีกทั้ง ซิมการ์ดในระบบ 1800 ไม่สามารถลงทะเบียนเปิดใช้บริการได้แล้ว ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดลูกค้าสามารถร้องเรียน หรือติดต่อสอบถามได้ 3 ช่องทาง คือ คอลเซ็นเตอร์ กสทช. 1200 ศูนย์รับเรื่องทรูมูฟ 0-2900-8088 และคอลเซ็นเตอร์ ดีพีซี 1175 หรือ 1148 โดยไม่เสียค่าบริการ

ขณะที่ ยอดผู้ใช้บริการคลื่น 2.1 กิกกะเฮิรตซ์ (GHz) ของผู้รับใบอนุญาตทั้ง เอไอส ดีแทค และทรู มีประมาณ 18 ล้านเลขหมาย และจากรายงานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ พบว่า สำนักงาน กสทช. ได้ให้ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการ ทั้งสามรายรวม 1 หมื่น 4 พัน 3 ร้อย ยี่สิบแปด สถานี โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. ที่ขอรับใบอนุญาตจำนวน หนึ่งหมื่น แปดร้อย ยี่สิบเอ็ด สถานี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากเดือนที่ผ่านมา

โดย เอดับบิวเอ็น ( AWN ) ในเครือเอไอเอส จำนวน 9,350 สถานี? ดีทีเอ็น (DTN) ในเครือดีแทค จำนวน 4,659 สถานี และ เรียลฟิวเจอร์ ในเครือทรูมูฟ จำนวน 319 สถานี และเรียลฟิวเจอร์อยู่ระหว่างการขออนุญาตติดตั้งสถานีฐานเพิ่มขึ้นอีก 2,000 สถานี? ซึ่งได้รับอนุญาตจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ทุกรายต่างเร่งขอใบอนุญาตและขยายการติดตั้งโครงข่ายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศและให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

สำหรับ ความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการนำรายได้ส่งรัฐ 5 ท่าน ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาต้นทุนที่เอกชนแจ้งมานั้น ขณะนี้ได้รายชื่อจาก 4 หน่วยงานแล้วยังขาดแต่ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะได้ทำหนังสือขอให้รีบจัดส่งรายชื่อมาโดยเร็ว.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

Post a Comment