ทีโอที ชี้แจงสายเคเบิลพาดผ่าน 3จุด

ทีโอที ชี้แจงสายเคเบิลพาดผ่าน 3จุด

ทีโอทีส่งหนังสือชี้แจงสายเคเบิลพาดผ่านแต่ละจุด หลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 ออกอากาศไปก่อนหน้านี้…

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณีสายเคเบิล โดยมีข้ออความระบุว่า ตามที่ไทยรัฐออนได้สอบถามเกี่ยวกับการเสนอข่าวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้เกี่ยวกับแนวสายเคเบิลพาดผ่านทางเดินบนสะพานลอย ดังนี้ ข่าววันพุธที่ 20 มิ.ย. 2555 กรณีมีแนวสายเคเบิลพาดผ่านทางเดินบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข่าววันอังคารที่ 26 มิ.ย. 2555 กรณีมีแนวสายเคเบิลเจาะทะลุขั้นบันไดบนสะพานลอยหน้าสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 เขตประเวศ และแนวสายเคเบิลและสายไฟฟ้าใกล้สะพานลอยหน้าห้างซีคอนสแควร์ ตรงข้ามโลตัส ทีโอที ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

แนวสายเคเบิลพาดผ่านทางเดินบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยสายเคเบิลของผู้ประกอบการโทรคมนาคมหลายราย ซึ่งเป็นแนวสายเคเบิลที่ได้มีการติดตั้งก่อนที่จะมีการก่อสร้างสะพานลอย? อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2555 ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายเคเบิลในความรับผิดชอบของ ทีโอที เรียบร้อยแล้ว

แนวสายเคเบิลเจาะทะลุขั้นบันไดบนสะพานลอยหน้าสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 เขตประเวศ ประกอบด้วยสายเคเบิลของผู้ประกอบการโทรคมนาคมหลายราย โดยเป็นสาย Optic fiber? ของ ทีโอที จำนวน 1 เส้น ทั้งนี้ หลังจาก ทีโอที ทราบข่าวจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2555 ในวันเดียวกัน ทีโอที ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายเคเบิลในความรับผิดชอบของ ทีโอที เรียบร้อยแล้ว???

สำหรับ แนวสายเคเบิลและสายไฟฟ้าใกล้สะพานลอยหน้าห้าง ซีคอนแสควร์ ตรงข้ามโลตัส จากการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นแนวสายเคเบิลซึ่งประกอบด้วยสายเคเบิลของผู้ประกอบการโทรคมนาคมหลายราย โดยเป็นสาย optic fiber ของ ทีโอที จำนวน 1 เส้น ซึ่งเป็นสายที่ไม่มีโลหะ หรือตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทีโอที อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายสายเคเบิลของ ทีโอที ให้ห่างจากแนวสะพานลอย โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (28 มิ.ย.) ทั้งนี้ ทีโอที พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง การไฟฟ้า? และกทม. เพื่อปรับปรุงแนวสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ส่งผลกระทบกับประชาชน

ทีโอที ขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นสื่อกลางในการการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และขอยืนยันว่าทีโอที เป็นองค์กรของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบในการดูแลและบริหารโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและประชาชนตลอดมา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความกรุณาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

Post a Comment