ทุกสิ่งอินเทอร์เน็ต

ทุกสิ่งอินเทอร์เน็ต

การที่ทุกสิ่งสามารถต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็หมายถึงว่าอุปกรณ์สามารถสื่อสารส่งข้อมูลถึงกันโดยอัตโนมัติ ต่อเนื่องตลอดเวลา

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment