ปณท รุดตรวจสอบการนำจ่ายสิ่งของสูญหาย

ปณท รุดตรวจสอบการนำจ่ายสิ่งของสูญหาย

ไปรษณีย์ไทย ขออภัยการนำจ่ายสิ่งของสูญหาย รีบตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว พร้อมชดเชยค่าเสียหาย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

Post a Comment