ปณท ส่ง?โพสต์แอทโฮม? บริการ รับ-ส่งเงินถึงบ้านกว่า 5 ล้านครัวเรือน

ปณท ส่ง?โพสต์แอทโฮม? บริการ รับ-ส่งเงินถึงบ้านกว่า 5 ล้านครัวเรือน

ไปรษณีย์ไทยบุกเบิกนวัตกรรมใหม่ด้านบริการ ผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่ยมโยงหน่วยงานภาครัฐและระบบบริการคลาวด์เข้ากับบุรุษไปรษณีย์ พร้อมให้บริการรับ-ส่งเงินทั่วประเทศ ประเดิมรับชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าป่วยการ อสม. นำร่อง 4 จังหวัดทุกภาค…

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า โครงการใหม่เรียกว่า โครงการไปรษณีย์ไทยให้บริการถึงบ้าน โพสแอทโฮม (Post@ Home) เป็นการบูรณาการงานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และงานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมการปกครองสนันสนุนการใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรในการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่เชื่อมโยงผ่านระบบบริการคลาวด์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสามารถให้บริการถึงมือประชาชนทุกครัวเรือนโดยผ่านเครื่องรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ในมือของเจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้เริ่มให้บริการเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขนำจ่ายค่าป่วยการให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ?(อสม.) มาตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

?ก้าวต่อไปเราจะให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเริ่มจากค่าไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ถึงที่บ้าน ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เมษายนนี้ นำร่องภายในพื้นที่ 4 ภาค 4 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง ลพบุรี ภาคใต้ พังงา ภาคเหนือ เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีแผนจะขยายบริการดังกล่าวในกลุ่มสินเชื่อ-เช่าซื้อ และบัตรเครดิตรวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มีความต้องการในระยะต่อไปด้วย?

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท กล่าวต่อว่า ด้วยบริการ โพสแอทโฮม เจ้าหน้าที่ อสม.เพียงแสดงบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้พนักงานนำจ่ายไปรษณีย์ตรวจสอบข้อมูลผ่านเครื่อง EDC เพื่อยืนยันความถูกต้องก็สามารถรับเงินได้ทันที ขณะที่การชำระค่าสาธารณูปโภค ผู้ใช้บริการเพียงยื่นบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ก็สามารถชำระเงินกับพนักงานนำจ่ายได้ทันที คิดค่าธรรมเนียมเพียงรายการละ 10 บาท โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระที่จุดให้บริการอีกต่อไป

ทั้งนี้เป็นหนึ่งในบริการภายใต้นโยบายสมาร์ทโพสต์ ตามยุทธศาสตร์สมาร์ทไอซีทีและสมาร์ทไทยแลนด์ของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงบริการภาครัฐและสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่จะส่งตรงถึงมือประชาชน ผ่านเครือข่ายของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการอย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นก้าวย่างสำคัญในวาระครบรอบ 130 ปีกิจการไปรษณีย์ไทย และ 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในปี 2556 ภายใต้บทบาท เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

Post a Comment