สดร. เผยภาพจันทรุปราคาเต็มดวงในคืนดวงจันทร์ใกล้โลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โชว์ภาพจันทรุปราคาเต็มดวงในคืนดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด ที่เจ้าหน้าที่ของสดร.ถ่ายได้จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ส่วนไทยพลาดชมเพราะเกิดเวลากลางวัน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,

Post a Comment