‘อนุดิษฐ์’ การันตี ‘สุรชัย’ เหมาะสมนั่งปลัดไอซีที

'อนุดิษฐ์' การันตี 'สุรชัย' เหมาะสมนั่งปลัดไอซีที

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที เผย นายสุรชัย เหมาะสมนั่งเก้าอี้ ?ปลัดไอซีที? ชูมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านไอที รับการแต่งตั้งโยกย้ายต้องมีทั้งคนสมหวังและผิดหวัง…

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงไอซีทีว่า ตำแหน่งปลัดไอซีทีนั้น ผู้ที่เป็นข้าราชการระดับ 10 ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นได้ เพราะตำแหน่งปลัดคือข้าราชการระดับ11 ซึ่งนายสุรชัยมีความรู้ความชำนาญที่ไม่ใช่แค่การบริหาร แต่ยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไอที

?

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่าเป็นการข้ามห้วย และข้ามหน้าคนภายในกระทรวงไอซีทีนั้น รมว.ไอซีที ระบุว่า การคัดเลือกบุคคลเข้ามารับผิดชอบทุกตำแหน่งต้องดูภาพรวมทั้งหมด และลักษณะงาน ซึ่งนายสุรชัยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมองว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายต้องมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา

?การพิจารณาต้องหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ซึ่งคุณสุรชัยก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการบริหาร เก่งงานบริหาร มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการเรื่องภารกิจของจังหวัดนครนายกได้ทุกมิติ รวมทั้งมีความเข้าใจด้านไอทีเป็นอย่างดี? รมว.ไอซีที กล่าว

รมว.ไอซีที กล่าวอีกว่า ภารกิจเร่งด่วนของปลัดไอซีที 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การบริหารจัดการหมุนเวียนกำลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงไอซีทีปี 2557 2. พิจารณาเตรียมการดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบปี 2557 และ 3. ดำเนินการสานต่อภารกิจของกระทรวงทุกอย่าง ทั้งการวางระบบรากฐาน และงานที่ได้รับมอบหมาย

นายสุรชัย ศรีสารคาม ว่าที่ปลัดไอซีที กล่าวว่า พร้อมที่จะเข้าไปทำงานที่กระทรวงไอซีที และไม่มีความกังวล เพราะการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็มีความพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในตำแหน่งใดก็ได้ตามนโยบายของภาครัฐ ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมามีความรู้ในการบริหารจัดการเรื่องไอซีที จากการบริหารงานในจังหวัดนครนายกมาแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเอาประสบการณ์การทำงานมาบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วนจนถึงระดับชาติได้ พร้อมกับมุ่งทำงานร่วมมือกับทุกกระทรวงของรัฐบาลทั้งหมด 20 กระทรวง

สำหรับนโยบายหลัก 5 ด้านที่จะเร่งดำเนินการเมื่อเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงไอซีที ได้แก่ การนำโครงการ Smart Province ของ จ.นครนายก ที่ประสบความสำเร็จ มาทำโครงการสมาร์ท ไทยแลนด์ และขยายผลโครงการไปจนถึงระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในทุกภาคส่วนทุกระดับ 2. การทำให้ประชาชนในทุกเครือข่ายและทุกส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้รวดเร็วด้วย ทั้งข้อมูลการเกิด และคนเสียชีวิต 3. การมุ่งบริหารงานให้เกิดความรวดเร็ว ข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้การประสานงานทุกภาคส่วนเกิดความสะดวกมากที่สุด 4. การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาไปสู่โรงเรียนในระดับต่างๆ ผ่านโครงการอี-เลิร์นนิ่ง และ 5. การเชื่อมโยงไอทีกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการทำให้สินค้าโอท็อป และสหกรณ์ชุมชนที่ผลิตสินค้าต่างๆ มีช่องทางขายสินค้าผ่านออนไลน์ และมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล

สำหรับ นายสุรชัย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.นครนายก มีผลงานโดดเด่น อาทิ เป็น ผู้ที่คิดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทะเบียนราษฎร หรือระบบทะเบียนบัตรประชาชน 13 หลัก และเป็นผู้ผลักดันให้พัฒนาบัตรประชาชนสู่ระบบสมาร์ทการ์ด โดยเคยได้รับรางวัลเดอะ คอมพิวเตอร์ เวิลด์ สมิธโซเนียน อวอร์ด สาขากอฟเวิร์นเมนต์ แอนด์ นอนโพรฟิต ออร์กาไนเซชั่น จากสถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ปี 2533 นอกจากนี้ยังทำให้จังหวัดนครนายก ได้รับเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง Smart Province หรือจังหวัดอัจฉริยะเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยบริหารจัดการจังหวัด

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

Post a Comment