เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ประมาณ 212 ล้านคน และเป็นชายมากกว่าหญิง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment