เด็กหัวใส… ฉลาดใช้ไอซีที

ท่ามกลางกระแสและเหตุการณ์การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการล่อลวง การละเมิด จนหลายฝ่ายเป็นห่วงกังวลกับการใช้งานไอซีที ที่เด็กและเยาวชนจะกลายเป็น ?เหยื่อ?

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : แต่หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วทุกสิ่งมีทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อรับมือ และบางทีก็อยู่ที่มุมมองที่เกิดขึ้น

เพราะไอซีที เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยีเท่านั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ ?ผู้ใช้? ถ้าใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ จะเป็นพลังผลักดันสังคมอย่างยิ่ง

จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลับมหิดล และสถาบันราชานุกูล ได้จัดงานเสวนาเรื่อง ?เด็กหัวใส… ฉลาดใช้ไอซีที? เป้าหมายหลักคือ การสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง สามารถ ?สร้าง? และ ?ใช้? ไอซีที ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ไอซีทีเป็นเรื่องวัฒนธรรมของชาติ ที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และโครงสร้างพื้นฐาน และต้องจัดการความรู้ ต้องมีการศึกษาและวิจัย ต้องรับฟังสังคมว่าต้องการอะไร เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

?จริงๆ แล้วทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกัน เช่น การใช้งานไอซีทีมากเกินจำเป็น การใช้ในเชิงการพนัน, การใช้ในเชิงไม่เหมาะสมทางเพศ ซึ่งต้องกำหนดกฎกติกา และแสดงให้เห็นว่าการใช้งานในทางที่เป็นประโยชน์ก็มีเช่นกัน? พ.ญ.พรรณพิมล กล่าว

สื่อทางเลือก สร้างชุมชน

งานสัมมนาดังกล่าวได้มีกลุ่มเยาวชนที่ ใช้งานไอซีทีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อกลุ่มที่ตัวเองสนใจเข้าร่วม เช่น กลุ่มเธิร์ด คลาส ซิติเซ่น (Third Class Citizen) ที่ก่อตั้งขึ้นประมาณ 9 เดือน จัดฉายหนังสั้นและหนังอิสระ ที่มุ่งจัดกิจกรรมให้คนดูและคนที่มาพบปะพูดคุย และได้อาศัยบล็อก www.exteen.com เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์จนเกิดเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบหนังสั้นเหมือนๆ กันขึ้น

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ หนึ่งในแกนนำกลุ่มบอกว่า กลุ่มเยาวชนอาจไม่ได้มีเงินทุนมากมาย และสิ่งที่ทำอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักที่ผู้ใหญ่จะสนใจ การมีไอซีทีเป็นเครื่องมือ ช่วยให้สามารถเผยแพร่ผลงานได้ ได้รู้จักเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกัน และทำให้รู้แนวทางใหม่ๆ หากสนใจสามารถเข้ามาดูผลงานได้ที่ http://thirdclasscitizen.exteen.com

ในกลุ่มผู้ใช้งานไอซีทีระดับเยาวชน มีกลุ่มดูโอคอร์ ที่ผลิตรายการไอที รายงานข่าวสารในวงการและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมนำเสนอข่าวสารด้านไอ ทีด้วยตัวเองผ่านเว็บ www.duocore.tv เปิดให้มีการถกเถียง เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพราะเห็นว่า เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ สื่อหลักไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน จึงเสนอสื่อทางเลือกผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นความรู้อีกช่องทางหนึ่ง

เครื่องมือเผยแพร่งานสร้างสรรค์

กลุ่มซูม (Zoom) ที่เกิดจากเด็กมัธยมปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้ผลักดันให้เกิดหนังสั้นในโรงเรียน นำเสนอมุมมองที่เป็นการรณรงค์เรื่องต่างๆ เช่น การใช้ห้องน้ำ, การเก็บขยะ ออกมาในทิศทางที่ต่างออกไป และได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com เป็นการใช้พื้นที่ที่เป็นอิสระในโลกไซเบอร์ แสดงจุดยืนและความคิด ผู้สนใจค้นหาจากคำว่า bcc156

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย กลุ่มบูรพาอาสา จากจังหวัดชลบุรี ผลิตผลงานรณรงค์เรื่องสัตว์เลี้ยง ผ่านเว็บไซต์ www.moralmedia.net เพื่อรณรงค์ไม่ให้ผู้เลี้ยงนำสัตว์มาปล่อย โดยใช้สุนัข เป็นพิธีกร เพื่อสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกของสัตว์เลี้ยง ซึ่งแนวคิดการใช้สัตว์เป็นตัวเดินเรื่อง เกิดจากข้อจำกัดทางเทคนิคจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา

เมื่อรับฟังแนวคิดและมุมมองจากเด็กและ เยาวชนที่มาร่วมสัมมนา จะเห็นได้ว่าการใช้งานไอซีทีในเชิงสร้างสรรค์มีอยู่ไม่ได้น้อยไปกว่าแง่ลบ ที่เกิดขึ้น หนทางแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงลดผลเชิงลบที่ปรากฎ แต่ต้องเร่งเพิ่มผลงานในเชิงบวก โดยต้องมีความรู้มาจัดการและเริ่มแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Tags: , ,

Post a Comment