เผย 10 นวัตกรรมพลิกโฉมประหยัดน้ำ ในเวที 3อาร์ อวอร์ด 2012

เผย 10 นวัตกรรมพลิกโฉมประหยัดน้ำ ในเวที 3อาร์ อวอร์ด 2012

อีสท์ วอเตอร์ เผย 10 นวัตกรรมพลิกโฉมการประหยัดน้ำ ในเวทีโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 3raward2012.com…

นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ประธานการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี 3 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่บริษัทจัดขึ้นโดยได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดการด้านน้ำอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิด 3R : Reduce Reuse Recycle ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการน้ำได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ตลอดจนเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา จึงได้ริเริ่มโครงการ ?ประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R? ขึ้นปีแรกเมื่อปี 2553 และจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าโครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างสูง ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง

?

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวต่อว่า ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร่วม 40 ทีม ซึ่งได้ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ทีม พร้อมมอบทุนจำนวน 2 หมื่นบาทต่อทีม เพื่อนำไปพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเองไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2555 ที่ผ่านมา สำหรับ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ทีม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1 ทีม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 1 ทีม มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทีม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ทีม และจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ทีม

?

?

นายเจริญสุข กล่าวอีกว่า บริษัทตั้งเป้าที่จะจัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ด้านการจัดการน้ำระดับประเทศของนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับปีนี้ได้ขยายฐานพันธมิตรไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้เชิญสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในปีนี้ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการโดยการนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไปเป็นโครงการต้นแบบหรือนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

?

?

สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ปี 3 จะมีการประกาศผลชิงชนะเลิศเดือนมีนาคม 2556 ณ จามจุรีสแควร์ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ www.3raward2012.com หรือ www.eastwater.com

?

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

Post a Comment