โครงการวางเครือข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ

เคเบิลใยแก้วใต้น้ำที่เกิดจากความร่วม มือทางธุรกิจของ 3 บริษัทผู้นำทางด้านโทรคมนาคมจาก 3 ประเทศ ลงทุนสร้าง โครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตรในน่านน้ำของทั้ง 3 ประเทศ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:

Post a Comment