ไอบีเอ็มปฏิบัติการหามือพระกาฬเขียนเว็บ xml

ปฏิบัติการค้นหาซูเปอร์สตาร์เขียนเว็บ ด้วยภาษา xml เริ่มขึ้นแล้วทั่วโลก ใครที่ยังไม่รู้ว่าเอ็กซ์เอ็มแอลคืออะไร อย่ารอช้าเลย

กรุงเทพ ธุรกิจ ออนไลน์ : ในโลกอินเทอร์เน็ตยุคหน้า ที่เรียกว่ายุค 3.0 นั้น จำเป็นต้องอาศัยภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล (xml) ให้หน้าเว็บทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราวกับเพื่อนรู้ใจ ไม่ใช่แค่ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ธรรมดาที่ใช้กันมาเป็นสิบปี

ไอ บีเอ็มเลยถือโอกาสนี้เปิดตัวโครงการ ?ค้นหา เอ็กซ์เอ็มแอล ซูเปอร์สตาร์? พร้อมกันในภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ความรู้หรือพื้นฐานด้านเอ็กซ์เอ็มแอล และการบริหารจัดการฐานข้อมูล

ที่ พิเศษสุดคือ เวทีนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีใจใฝ่เรียนรู้ เพราะผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดัง กล่าวแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจแสดงความ สามารถแต่ยังไม่เข้าใจถึงกฎกติกา รวมทั้งยัง “งงงวย” กับเทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล ไม่ต้องตกใจ เพราะไอบีเอ็มจะบรรยายทางเทคนิคในวันพฤหัสบดีที่ 30 และศุกร์ที่ 31 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีช่องนนทรี) ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

การ บรรยายจะจัดขึ้น 4 รอบ วันละ 2 รอบ คือเวลา 09.00 น. และ 13.00 น. (เนื้อหาของการบรรยายเหมือนกันทั้ง 4 รอบ) รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันคลิกดูได้ที่ http://asean.xmlsuperstar.com หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2552

ย้อน กลับมาที่กิจกรรมการแข่งขัน นอกเหนือจากผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เอ็กซ์เอ็มแอล และการบริหารจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว ยังมีโอกาสชิงรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ ไอพอดนาโน เครื่องเล่นเกมนินเทนโด วี รวมทั้งมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมแล็บพัฒนาซอฟต์แวร์และสำนักงานของไอบีเอ็มใน ประเทศเอเชียแปซิฟิก รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประเทศ และภูมิภาค ส่วนรางวัลและความยากง่ายของการแข่งขันจะแตกต่างกันในแต่ละระดับ นอกจากนั้น ผู้เข้าแข่งขันยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ทั้งในแบบบุคคลหรือแบบทีม ขึ้นอยู่กับประเภทของการแข่งขันนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. วิดีโอที่น่าคลั่งไคล้ หรือการแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอคลิป ด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอ็กซ์เอ็มแอลและการบริหารจัดการฐานข้อมูล 2.คำถามสุดท้าทาย หรือการแข่งขันหาคำตอบโดยการเขียนข้อคำถาม ค้นหาจากระบบฐานข้อมูลด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล หรือซอฟต์แวร์ดีบีทู 3.การแข่งขันเขียนโปรแกรมบนเทคโนโลยีทางด้านเอ็กซ์เอ็มแอลและการบริหาร จัดการฐานข้อมูลทั่วไป

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค (เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หลักของซอฟต์แวร์พาร์ค 2.0 ที่ต้องการผลักดันเทคโนโลยีผ่าน “โซเชียล เน็ตเวิร์ก” ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกในขณะนี้ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้

ดัง นั้น การผลักดันผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งเป็นฐานรากของระบบนี้ให้มากขึ้น จะทำให้การสร้างแอพพลิเคชั่นของไทย สามารถแข่งขันและสร้างตลาดใหม่ในระดับโลกได้ การแข่งขันครั้งนี้น่าจะมีส่วนเพิ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะก้าวเข้าสู่เว็บ 3.0 ที่กำลังเข้าสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้

ดร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กล่าวว่า จากการที่ซิป้าเร่งดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมจากนัก พัฒนาในประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนทางด้านไอซีทีจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างบุคลากรในประเทศที่มีความรู้ทางภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

การ เฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านนี้ ผ่านการประกวดผลงานจะทำให้เกิดเวทีแสดงความสามารถในการผลักดันได้อย่างถูก จุด ยิ่งไปกว่านั้นจะยังทำให้เกิดความตื่นตัวและสร้างสภาพการแข่งขันเพื่อรองรับ ตลาดไอทีในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Tags: , ,

Post a Comment