WeChat เผยยอดผู้ใช้งาน 600 ล้านคนทั่วโลก

WeChat เผยยอดผู้ใช้งานทั่วโลก 600 ล้านคน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เพิ่มขึ้น 9.3% จากจำนวนผู้ใช้งานในไตรมาสที่ 1

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

Post a Comment