กสท.จ่อประกาศชื่อผู้ชนะประมูลใน 15 วัน

กสท.จ่อประกาศชื่อผู้ชนะประมูลใน 15 วัน

กสท.เตรียมประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลดิจิตอลทีวีใน 15 วัน จากนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียมงวดแรกและจัดหาโครงข่ายให้เรียบร้อยภายใน 45 วัน จึงจะได้รับใบอนุญาตอายุ 15 ปี …

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธานกสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธานกสท.) ?กล่าวว่า จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่สิ้นสุดเวลาการประมูล

โดยหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ครบถ้วนภายใน 45 วัน จึงจะได้รับใบอนุญาต เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตประกอบไปด้วย

1.การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 1 (ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล)

2.ดำเนินการขอใช้โครงข่ายโทรทัศน์กับผู้ให้บริการโครงข่ายภายใน 30 วัน และดำเนินการตามประกาศ กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภายใน 45 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล

เมื่อผู้ชนะการประมูล ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลครบถ้วนแล้ว กสท.จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติให้ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 15 ?ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,