อุตุ ชี้ ไทยยังเจอลมหนาวถึงวันที่ 8 ก.พ.

กรมอุตุฯ ชี้ ประเทศไทยตอนบบลมแรงและอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 4-6 องศาฯ จนถึงวันที่ 8 ก.พ.2559เตือนประชาชนในพื้นที่รักษาสุขภาพ ส่วนภาคใต้คลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังแรงฝนตกหนักคลื่นสูง 2-4 เมตร

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

กสทช. เรียกผู้ประกอบการ ‘เซ็ตท็อปบ๊อกซ์’ ถกพร้อมกัน 27 ก.พ.

กสทช. เรียกผู้ประกอบการ 'เซ็ตท็อปบ๊อกซ์' ถกพร้อมกัน 27 ก.พ.

สำนักงาน กสทช. เรียกผู้ประกอบการเว็ตท็อบบ็อกซ์ทุกราย โฟกัสกรุ๊ป 27 ก.พ. ขณะที่ บอร์ด USO รีเช็กเข้มแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอล ก่อนชงบอร์ด กสทช. 13 ก.พ.นี้…

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า วันนี้ได้เข้าไปชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เรื่อง แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชนทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกัน ประมาณ 22 ล้านครัวเรือน 2. การแจกจ่ายคูปองส่วนลดจะใช้เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่ออนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ 3. คูปองส่วนลดสามารถนำไปเลือกใช้ได้กับการจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่รับ สัญญาณระบบดิจิตอลและอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล หรือ เซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) 4. ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขการประมูลให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ฯ สนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่ว ถึง โดยจะต้องสนับสนุนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าขั้นต่ำของคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้สอบถาม เรื่องการนำเงินจากการประมูลไปสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เหตุใดจึงต้องใช้วิธีการแจกคูปอง และเรื่องเซ็ตท็อปบ็อก โดยชี้แจงว่า วิธีการแจกคูปอง 22 ล้านครัวเรือน เป็นวิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกว่าวิธีอื่นๆ ส่วนผลการประชุมครั้งนี้ บอร์ด USO จำนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 13 ก.พ.2556

ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการเชิญผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ทั้งหมด มารับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย หรือ โฟกัสกรุ๊ป ในวันที่ 27 ก.พ. 2556

สำหรับกรอบเวลาการให้ใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิตอล จะสามารถดำเนินการได้ปลายไตรมาส 1/2556 และการคัดเลือกการประกวดราคาช่องบริการสาธารณะ พ.ค. ส่วนช่องบริการชุมชน ปลายปี 2556 ขณะที่ ราคาเริ่มต้นในการประมูลใบอนุญาต หรือ ไลเซ่นส์ ทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง รวมช่องเอชดี 4 ช่อง นั้น จะแล้วเสร็จเดือน ก.พ. ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลช่องธุรกิจจะแล้วเสร็จเดือน มี.ค. และจะเปิดประมูลช่วง ก.ค.-ส.ค.2556.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

กสทช. เร่งเดินหน้า 4จี คาดเข้าบอร์ดเดือน ก.พ.

กสทช. เร่งเดินหน้า 4จี คาดเข้าบอร์ดเดือน ก.พ.

ปธ. กสทช. แถลงผลงานปี 55 ฟุ้งประมูล 3จี สร้างรายได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่เร่งคลอด 4จี หลังให้คณะอนุฯ ทำการบ้าน คาดเข้าบอร์ด กทค. ถกความคืบหน้า ก.พ.นี้…

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ กสทช. รวมทั้งหมด 11 คน ร่วมกันแถลงผลการดำเนินการปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำงานครบรอบ 1 ปี ของ กสทช. ว่า กสทช. ประกาศใช้แผนแม่บท จำนวน 3 แผน ประกอบด้วย 1.แผนแม่บทด้านการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2555 2.แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 และ 3.แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พร้อมออกหลักเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า ในปี 2556 นี้ จะเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยยกให้เป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่าการประมูล 3จี เป็นความภูมิใจของความสำเร็จในงานที่ กสทช. ดำเนินการมา และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ตาม

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า ในปี 2556 จะเร่งดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้กิจการโทรทัศน์ไทยมีความเป็นสากล โดยจะกำหนดกรอบนโยบาย แนวทางและกรอบเวลาในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลให้ราบรื่นและชัดเจน พร้อมกำหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณ และมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อม ส่วนทางด้านวิทยุ คิดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีวิทยุชุมชนกว่า 7-8 พันสถานีมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ที่สำนักงาน กสทช. ขณะที่ตั้งเป้าว่าการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2556 จะต้องดีขึ้นกว่าปี 2555 ที่ผ่านมาแน่นอน โดยระบุว่า เรื่องร้องเรียนจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ได้กว่า 82%

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สำคัญ คือการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3จี ให้ผู้ประกอบการ 3 ราย โดยล่าสุดอยู่ในกระบวนการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขณะที่ในปี 2555 ที่ผ่านมา ตลาดบริการโทรคมนาคมไทย มีมูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 9.7% ส่วนใหญ่เป็นตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีสัดส่วน 76% มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท เป็นการใช้งานด้านเสียง 76% ขณะที่การใช้งานข้อมูล 24% มีอัตราการเติบโต 30% จากปีก่อน ส่วนบริการโทรศัพท์ฟิกไลน์ และบริการอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วน 13% และ 11% ตามลำดับ

ประธาน กทค. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 4จี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 MHz ที่มีมากกว่า 10 ล้านราย โดยคาดการณ์ว่าคณะอนุกรรมการฯ จะส่งเรื่องเสนอ บอร์ด กทค. ในเดือน ก.พ.2556.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

หลักฐานแน่น ไอซีที ชง ครม. 22 ก.พ. ฟันบอร์ดซิป้า

หลักฐานแน่น ไอซีที ชง ครม. 22 ก.พ. ฟันบอร์ดซิป้า

“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ยันชงปลดบอร์ดซิป้า ชุดที่มี “ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์” เป็นประธาน เข้า ครม. 22 ก.พ.นี้ หลังใช้เวลารวบรวมหลักฐานตลอดช่วงที่ผ่านมา…

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.อุดรธานี ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ กระทรวงไอซีทีจะนำรายชื่อคณะกรรมการ (บอร์ด) บริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ชุดที่มี นายศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ เป็นประธาน เข้า ครม. ในเรื่องการกระทำผิดพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 18 ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้อ (3) หน้า 6 ?เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ? หลังจากเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่แล้ว

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ล่าช้า เพราะต้องใช้เวลารวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ครบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ ขณะที่ การสรรหาประธานบอร์ดคนใหม่ ได้เตรียมการไว้แล้ว

?ที่เลื่อนมา เพราะกระทรวงไอซีทีต้องเตรียมหลักฐานต่างๆ อย่างรอบคอบ แต่ขณะนี้ กระทรวงมีหลักฐานต่างๆ ครบแล้ว ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม ครม.สัญจร วันที่ 22 ก.พ.นี้? น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

สำหรับรายชื่อบอร์ดซิป้าล่าสุด มีทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย นายศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานบอร์ด นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (ปลัดไอซีที) นายสรรพัชญ โสภณ นายราเมศวร์ ศิลปพรหม นายปราโมทย์ พงษ์ทอง นายวิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ นางสาวนิรชราภา ทองธรรมชาติ และนายเฉลิมพล ปุณโณทก (รักษาการผู้อำนวยการ) เป็นกรรมการ.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

กสทช.หาทางออกพิพาท ‘พรีเพด’ นัดผู้ประกอบการถก 8 ก.พ.

กสทช.หาทางออกพิพาท 'พรีเพด' นัดผู้ประกอบการถก 8 ก.พ.

กสทช.เอาจริงการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าพรีเพด เล็งเรียกผู้ประกอบการมือถือถกร่วมวันที่ 8 ก.พ. หลังแจ้งเตือนไปแล้ว 30 วัน ย้ำปรับ 2 หมื่นบาทต่อวัน ไม่ได้ขู่…

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า การประชุม กทค.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2555 ได้กำชับให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการบังคับทางปกครองให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายปฏิบัติตามข้อ 38 ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ โดยขณะนี้ได้รับรายงานว่า สำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 ม.ค. 2555 แจ้งเตือนให้ผู้ให้บริการปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน หากยังคงฝ่าฝืน เลขาธิการ กสทช. มีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่น้อยกว่า 2 หมื่นบาทต่อวัน

?ผมเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากในสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติด หรือสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบุคคลบางกลุ่มนำซิมการ์ดประเภทพรีเพด ไปสนับสนุนการกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลก็ไม่ควรจะสร้างภาระแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการมากเกินควร ฉะนั้น หากหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลตึงจนปฏิบัติได้ยาก ควรปรับให้ยืดหยุ่นมากขึ้น และการปฏิบัติตามกฎหมาย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุม กทค. จึงมีมติให้เชิญกลุ่มผู้ประกอบกิจการมาหารือร่วมกัน ในช่วงเช้าของวันที่ 8 ก.พ.นี้ ซึ่งเห็นว่าควรมีตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคเข้าร่วมหารือด้วย เพราะจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริโภคด้วย ในวันดังกล่าวจึงได้เชิญตัวแทนจากกลุ่มผู้บริโภคมาหารือพร้อมกัน? นายสุทธิพล กล่าว

ทั้งนี้ ประกาศ กทช. ข้างต้นกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ แต่ขณะนี้ กสทช.ยังมิได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รีบยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ซึ่งอาจพิจารณาระบุให้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ รวมทั้งจะพิจารณาว่าจะสามารถจัดเก็บ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บ โดยจะได้นำร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ซึ่งตนเป็นประธานพิจารณาในวันที่ 6 ก.พ.นี้ และหากที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะเสนอให้ที่ประชุม กทค.พิจารณาต่อไป

ส่วนกรณีที่สหพันธ์คุ้มครองผู้บริโภคออกแถลงการณ์ และทวงถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กสทช. ในการบังคับผู้ให้บริการจะต้องปฎิบัติตามข้อ 11 ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ซึ่งระบุห้ามผู้ประกอบกิจการกำหนดระยะเวลาการใช้งานสำหรับบัตรเติมเงินพรีเพดนั้น ทาง กสทช.ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากการที่เลขาธิการ กสทช. ได้มีคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบกิจการระงับการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศแล้ว แต่ผู้ประกอบกิจการได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. และเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 บอร์ด กทค.ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ประกอบกิจการ และมีมติยืนตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว โดยได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามแล้ว จึงมิใช่กรณี กสทช. มิได้ดำเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า การปรับแก้ประกาศของ กทช. จะเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ข้อ 38 กำหนดให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ พรีเพด จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ แต่ขณะนี้ผู้ให้บริการยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2555 สำนักงาน กสทช.ได้ทำหนังสือเตือนเพื่อส่งให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน พร้อมเตรียมแนวทางกำหนดค่าปรับทางปกครอง ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 หมื่นบาทต่อวัน หากไม่ปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ปี 2553 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนกว่า 70 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็นระบบเติมเงิน หรือพรีเพด จำนวน 63.4 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 90% ส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นระบบรายเดือน หรือโพสเพด.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,