สหรัฐ ค้านไอทียู ออกก.ม.คุมอินเทอร์เน็ตทุกประเทศ

สหรัฐ ค้านไอทียู ออกก.ม.คุมอินเทอร์เน็ตทุกประเทศ

ไอซีที เผยสหรัฐฯ ค้านวงถกร่วมไอทียู หลังหารือออกกฎระเบียบควบคุมอินเทอร์เน็ตทุกประเทศ ย้ำอาเซียนให้ความสำคัญโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องให้เข้าถึง…
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายอาจิณ จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง รุก รับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง : เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่า ขณะนี้ไอซีที เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้าสู่อาเซียน นับเป็นโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ 3 เสาหลัก
ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวต่อว่าในส่วนของไอซีที สิ่งแรกที่อาเซียนให้ความสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องให้เข้าถึง และมาตรฐานที่ต้องพยายามให้มีการเชื่อมต่อกันได้ ขณะที่ เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ระบุว่าในอนาคตจะมีสมาร์ทโฟน ราคาไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,500 บาท ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสและภัยคุกคามมาพร้อมกัน
นายอาจิณ กล่าวอีกว่า เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสื่อสาร และสารสนเทศ และเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ ซึ่งภาษา คือ โค้ต สำคัญที่แปลงสาร ขณะเดียวกัน ไอซีที ช่วยในแง่การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนกันได้ในการค้นหา ประชาชนควรฝึกภาษา ปรับตัว และต้องเรียนรู้ภาษาแต่ละประเทศด้วย รวมทั้งการเปลี่ยนระบบอะนาล็อกมาสู่ระบบดิจิตอล โดยไอทียู ตั้งเป้าไว้ภายปี 2558 ขณะเดียวกัน ไทยยังพยายามจัดตั้งสภาไอซีที เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง และมีบทบาทอย่างแท้จริง
ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวด้วยว่า เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ไอทียูเคยมีการหารือกับประเทศสมาชิกถึงการออกกฎระเบียบควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยมีแนวทางว่า อาจจัดตั้งเพียงบริษัทเดียวควบคุมทุกประเทศ แต่ประเทศสหรัฐฯ ไม่เห็นด้วย ซึ่งในเวลาต่อมาเรื่องดังกล่าวได้เงียบหายไป อย่างไรก็ตาม เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่า รัฐต้องเข้ามาดูบทบาทตรงนี้ร่วมด้วยหรือไม่

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,