กสทช.เผยศาลคงประกาศ ‘ห้ามซิมดับ’ ชี้17ล้านเลขหมายยังถูกคุ้มครอง

กสทช.เผยศาลคงประกาศ 'ห้ามซิมดับ' ชี้17ล้านเลขหมายยังถูกคุ้มครอง

กสทช. ระบุศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องคุ้มครองชั่วคราว ทำให้ประกาศห้ามซิมดับไม่สะดุด ทั้งยังมีผลคุ้มครองผู้บริโภคตลอดอายุการคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศอยู่…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ?CAT ผู้ให้สัมปทานคลื่น 1800เมกะเฮิรตซ์ ได้ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.)?ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2556 เกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายของ กสทช. กทค. และสำนักงาน กสทช. ในการออกประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 หรือ (ประกาศห้ามซิมดับ) และการออกคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 1800 MHz โดยขอให้เพิกถอนประกาศฯ เรียกค่าเสียหายกว่า 2 แสนล้านบาท พร้อมขอให้ กสทช.อนุญาตให้ CAT ใช้คลื่นความถี่ 1800เมกะเฮิรตซ์ ที่สัมปทานหมดอายุได้ตลอดไป โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาคืนคลื่นความถี่ฯ ทั้งยังมีคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาพร้อมกับคำฟ้องนั้น

ทั้งนี้ กสทช.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางด้วยวาจา พร้อมยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลปกครองกลาง โดยชี้แจงคัดค้านมูลเหตุแห่งคดีและโต้แย้งทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมาย ซึ่งทาง กสทช.เห็นว่าคำฟ้องไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิโดยไม่สุจริต?ประกาศและกระบวนการการออกประกาศฯดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่และชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้ไม่เป็นสาระอันควรแก่การวินิจฉัย รวมทั้งไม่มีเงื่อนไขตามกฎหมายเพียงพอที่ศาลจะสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามที่ ผู้ร้องมีคำขอฯ

ศาลปกครองกลางได้ตรวจพิจารณาคำฟ้อง คำชี้แจงของผู้ฟ้องคดี คำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม บันทึกถ้อยคำของคู่กรณีชั้นไต่สวน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ในสำนวนคดี และมีคำสั่งลงวันที่ 12 ก.พ.2557 ไม่รับคำฟ้องบางข้อหาไว้พิจารณา และยกคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้ชั่วคราวก่อนการพิจารณา ส่งผลให้ข้อหาตามคำฟ้องของ CAT ใน 5 ประเด็นต้องตกไป และคำขอคุ้มครองชั่วคราวของ CAT ที่ต้องการให้ศาลสั่งระงับการใช้และหรือดำเนินการใดตามประกาศห้ามซิมดับ เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด จึงต้องตกไปเช่นกัน เป็นผลดีให้ประชาชนผู้ใช้บริการที่ยังตกค้างอยู่ในระบบ 1800เมกะเฮิรตซ์ ที่หมดอายุสัมปทานไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2556 จำนวนกว่า 17 ล้านราย ยังคงได้รับการคุ้มครองตามประกาศห้ามซิมดับต่อไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. ด้านกฎหมาย กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับผลของคำตัดสินของศาลปกครองกลาง ซึ่งได้ให้เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าการออกประกาศห้ามซิมดับเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ซึ่งจะต้องคุ้มครองบริการโทรคมนาคมอันเป็นบริการสาธารณะไม่ให้ต้องสะดุดหยุดลง โดยได้มีกระบวนการออกประกาศที่ชอบด้วยกฎหมาย ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ CAT ขอเพื่อระงับการใช้ประกาศนี้

กสทช. ด้านกฎหมาย กล่าวอีกว่า การวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง แม้จะเป็นเรื่องการวินิจฉัยให้ไม่รับฟ้องในบางประเด็นและยกคำร้องขอคุ้มครอง ชั่วคราวเท่านั้น โดยยังไม่มีผลต่อการแพ้ชนะในเนื้อหาของคดี แต่จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางในครั้งนี้ก็จะส่งผลดีต่อประโยชน์ของผู้ บริโภคจำนวนมากที่ยังใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ให้ต้องผวากลัวว่าซิมจะดับอีกต่อไป เนื่องจากคำขอที่ CAT ต้องการให้ระงับการใช้ประกาศนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกไปแล้วและไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งของศาลในส่วนนี้ได้ จึงเป็นผลให้ขณะนี้ประกาศ ห้ามซิมดับยังมีผลคุ้มครองผู้บริโภคตลอดอายุการคุ้มครองชั่วคราวตามประกาศอยู่ ซึ่งจากนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการต่อสู้ในเนื้อหาของคดีโดยเฉพาะในประเด็น ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งตนมั่นใจว่า กสทช. มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่จะพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหาของ CAT ในทุกประเด็น

“ผลจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางยังสะท้อนให้เห็นอีกว่า การนำคดีมาฟ้องต่อศาลจะต้องระมัดระวัง ต้องตรวจสอบประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยไม่ควรเร่งรีบฟ้องคดีเร็วจนเกินไป เพราะแม้ในเบื้องต้นจะมีการรับคำฟ้องไว้ แต่เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้อง ศาลปกครองก็จะมีอำนาจสั่งให้ไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ ฟ้องได้ ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีนี้ ทั้งๆ ที่สามารถตรวจสอบให้รอบคอบก่อนได้” นายสุทธิพล กล่าว.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,