ทุกสิ่งอินเทอร์เน็ต ตอนสอง

ปัจจุบันมีสิ่งของเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต IoT จะมีศักยภาพโอกาสที่จะขยายตัวอีกมหาศาล และทำให้เกิดระบบอัตโนมัติในทุกเรื่อง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,