ตั้งเอาท์ซอร์สซิ่ง ‘TOT os’ รับเหมางานโทรคม

ตั้งเอาท์ซอร์สซิ่ง 'TOT os' รับเหมางานโทรคม

“ทีโอที” ตั้งบริษัทเอาท์ซอร์สซิ่ง ?TOT os? รับจ้างเหมาบริการจาก ทีโอที เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ หวังเสริมโอกาสรองรับความต้องการของตลาดโทรคมนาคม…

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.?นายยงยุทธ?วัฒนสินธุ์?กรรมการผู้จัดการใหญ่?บริษัท?ทีโอที?จำกัด?(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ ทีโอที เปิดสำนักงาน?บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด?(TOT os) หลังจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อเดือน ม.ค.?2556 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จำนวน 50,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ ทีโอที ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็น?25%?และหุ้นปุริมสิทธิพนักงานถือหุ้นจำนวน 37,500 หุ้น คิดเป็น?75%?โดยมี นายสัจจา?เมืองทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส?เป็นธุรกิจเพื่อให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานลูกจ้าง รวมถึงการให้บริการรับช่วงต่อบริการต่างๆ จาก ทีโอที?อาทิ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เมนเนทเมนท์?เพื่อให้บริการลูกค้า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจ้างแรงงานลูกจ้างของ ทีโอที ซึ่งปัจจุบันมีถึงจำนวนกว่า 5,000 คน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพสามารถให้บริการที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อาทิ แรงงานของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที? แรงงานบริการด้านช่าง แรงงานบริการคอลเซ็นเตอร์ 1100 และบริการ 1177 โดยก่อนที่จะปฏิบัติงาน บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้กำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แรงงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันวิชาการ ทีโอที โดยเฉพาะงานด้านช่างโทรคมนาคม ซึ่งสถาบันวิชาการ ทีโอที เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่มีการเปิดอบรมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวต่อว่า?การตัดสินใจตั้ง?TOT os?เนื่องจากตลาดโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูง?และต้องสามารถสนองตอบความต้องการของภาครัฐและธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้กับ ทีโอที และที่สำคัญเป็นการรองรับฐานลูกค้า ซึ่งมีแนวโน้มลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของ?TOT os?เป็นผู้บริหารที่มาจาก ทีโอที นับเป็นจุดแข็งที่ทำให้ที่รู้ถึงข้อจำกัด และความไม่คล่องตัวต่างๆ? โดยสามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ทีโอที ในระยะยาวได้.

?

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,