ต่อกล้า ต่อยอดเยาวชนไอทีปีที่3

ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีเยาวชนไอที 15 โครงการเข้าร่วมและผ่านการฝึกอบรมที่เน้นสร้างทักษะในการทำงาน เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการ และรู้จักการทำงานเป็นทีม

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,