Google Translate ต่อยอดการศึกษาไทย

Google Translate ต่อยอดการศึกษาไทย

ด้วยจำนวนประชากรในไทยที่มีจำนวนมาก การแข่งขันยิ่งสูงขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพจึงต้องเริ่มด้วยการศึกษา แต่ด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,