ทำให้มหาวิทยาลัยแข่งขันแบบเสมอภาค

ทำให้มหาวิทยาลัยแข่งขันแบบเสมอภาค

ทางภาครัฐแห่งสหราชอาณาจักรก็เช่นกันก็จะต้องพยายามให้มีกฎเกณฑ์และกติกาในการแข่งขันที่ให้โอกาสอย่างเสมอภาค โดยจะต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ประเภทที่ให้มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และขนาดเล็กทำเหมือนกันหมด

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags: