นวัตกรรมใหม่แท่นหลุมผลิต?เอ็มเอฟพี?

เพื่อลดความซ้ำซ้อนและต้นทุน ปตท.สผ. จึงพัฒนาและปรับปรุงแท่นหลุมผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งการซ่อมบำรุง การจัดซื้อ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการด้านความปลอดภัย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags: