ปฏิรูปอุดมศึกษา สหราชอาณาจักร (3)

ปฏิรูปอุดมศึกษา สหราชอาณาจักร (3)

หน้าที่หลักของสภาอุดมศึกษาใหม่แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งมีด้วยกัน 5 ประการคือ หนึ่ง การอนุมัติระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานตามกฎระเบียบ สอง การอนุมัติกิจกรรมการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบ สาม

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ปฏิรูปอุดมศึกษา สหราชอาณาจักร (1) – โลกาภิวัฒน์

ปฏิรูปอุดมศึกษา สหราชอาณาจักร (1)  - โลกาภิวัฒน์

บทความนี้เป็นบทสรุปประเด็นของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยท่านประธานร่วมสองท่านคือ ท่านลอร์ดนอร์ตันแห่งลูธ และศาสตราจารย์โรเจอร์คิง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,