กทค. ยกร่าง ป้องซิมดับ อุดสุญญากาศ แจงศาลปกครอง

กทค. ยกร่าง ป้องซิมดับ อุดสุญญากาศ แจงศาลปกครอง

“สุทธิพล ทวีชัยการ” กก.กทค.?ชี้ กสท ฟ้องเรียก 2.75 แสนล้านบาทไร้น้ำหนัก ?มั่นใจ?ออกร่างป้องกันซิมดับ?อุดสุญญากาศ คุ้มครองผู้บริโภค…

เมื่อวันที่?8?พ.ย.?นายสุทธิพล?ทวีชัยการ?กรรมการกิจการโทรคมนาคม?(กทค.)?กล่าว ภายหลังการเข้าห้องพิจารณาคดี 5 ศาลปกครองกลางว่า?มั่นใจในคำชี้แจงกรณีที่ถูกบริษัท?กสท?โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT?ยื่นฟ้อง?กทค.?และ?คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง?กิจการ โทรทัศน์?และ?กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ?(กสทช.)?และขอคุ้มครองฉุกเฉิน?เรียก ค่าเสียหาย?และขอยกเลิกเพิกถอนมติ?กสทช.?ที่ออกประกาศ?เรื่อง?มาตรการ คุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดสัมปทาน?หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่?พ.ศ?2556?? โดยชี้แจงว่า?กสท?ไม่มีสิทธิ์ในคลื่นดังกล่าวตั้งแต่สัมปทานกับบริษัท?ทรูมูฟ?จำกัด?และ?บริษัท?ดิจิตอลโฟน?(ดีพีซี)?จำกัดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่?15?ก .ย. 2556?และหาก?กทค.?ไม่ออกประกาศคุ้มครองฯ?จะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศและไม่มี ผู้รับผิดชอบผู้ใช้บริการประมาณ?17?ล้านราย?ดังนั้น?การที่?กทค.?ออกร่าง ประกาศดังกล่าว ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง?และไม่ได้ทำให้ กสท?เสียหายแต่อย่างใด

อีกทั้ง?ตาม?พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ?กำหนดให้ทั้ง กสท?และ?บริษัท?ทีโอที?จำกัด (มหาชน)?ต้องนำส่งรายได้จากสัมปทานให้กับแผ่นดินตั้งแต่ปี?2557?เป็นต้นไป อยู่แล้ว?ดังนั้น?แม้จะมีสัมปทานหรือไม่มีสัมปทานก็ตาม?กสท?ก็ไม่มีสิทธิ์ใน รายได้จากสัมปทานนั้นอีกต่อไป?การฟ้องกรณีดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักมากพอ

“การ ที่?กสท?ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 2.75 แสนล้านบาท จะแตกต่างจากการฟ้องเพื่อเพิกถอนประกาศฯ ดังนั้นต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม?1%?ของวงเงินหรือ 2.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเรียกร้องที่สูญเปล่า?เพราะ กสท?ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในคลื่นความถี่ได้อีกต่อไป” นายสุทธิพล กล่าว

สำหรับ คดีดังกล่าว?กสท?ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อกลางเดือน?ต.ค.?2556 โดยขอคุ้มครองฉุกเฉิน?มูลค่าความเสียหาย?2.75?แสนล้านบาท?คิดจากรายได้ที่ ควรจะได้รับจากเลขหมายมือถือตามสัญญาสัมปทาน 17-18 ล้านเลขหมาย ซึ่งแต่ละเลขหมาย มีรายได้ขั้นต่ำ 200-300 ต่อเดือน โดยเป็นการคำนวณรายได้ไปจนถึงการสิ้นสุดใบอนุญาตของ กสท ในปี 2568

อย่างไร ก็ตาม ประกาศดังกล่าวยังขัดต่อกฏหมายอยู่?3?ประเด็น?คือ?1.กำหนดให้เจ้าของสัมปทาน คือ?กสท?และผู้รับสัมปทานคือ?ทรูมูฟ?และดีพีซี?เป็นผู้ให้บริการต่อไปในช่วง ประกาศดังกล่าว?ทั้งที่ผู้รับสัมปทานมีข้อจำกัดของกฏหมายในการให้บริการตาม มาตรา?80?พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม?โดยสรุปสิทธิการบริหารจัดการของ ผู้รับสัมปทานต้องหมดลงตั้งแต่ในวันที่?15?ก.ย. 2556

2.ประเด็น การใช้คลื่นความถี่ที่จะไม่ขัดต่อมาตรา?46?พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม?โดย ระบุว่าผู้รับสัมปทานสามารถบริหารคลื่นความถี่ได้เฉพาะในช่วงที่อยู่ใน สัมปทานเท่านั้น?ดังนั้นการใช้คลื่นความถี่ภายหลังหมดสัญญาสัมปทานผู้รับ สัมปทานคือทรูมูฟ?และดีพีซี?จึงไม่มีสิทธิในการนำคลื่นดังกล่าวมาบริหาร จัดการแต่อย่างใด?และกสท มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว?เพราะเป็นผู้รับใบอนุญาต

3.กรณี ประกาศดังกล่าวมีการเร่งรัดให้โอนย้ายลูกค้าออกจากระบบนั้น?ถือเป็นการทำให้ กสทฯเป็นผู้เสียหายโดยตรง?เนื่องจากลูกค้าทั้งหมดภายใต้สัญญาสัมปทาน ราว?17?ล้านเลขหมายจะต้องย้ายมาอยู่ในระบบมาย?ของ?กสท?แทน?และยังไม่เป็นไป ตามประกาศบริการคงสิทธิเลขหมาย?(นัมเบอร์พอร์ทิบิลิตี้)?ที่ระบุให้มีการโอน ย้ายแบบยินยอมสมัครใจเท่านั้น?จึงส่งผลทำให้ลูกค้าของกสท?ที่ควรจะมี ราว?17?ล้านรายย้ายออกจากระบบทั้งหมด.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,