คัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช.วุ่น ‘พันธ์ศักดิ์’ยื่นฟ้องปธ.วุฒิ

คัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช.วุ่น 'พันธ์ศักดิ์'ยื่นฟ้องปธ.วุฒิ

?พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา” ผู้สมัครคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ยื่นฟ้อง ปธ.วุฒิสภา ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว กรณี “นายประเสริฐ อภิปุญญา” ซุปเปอร์บอร์ด ด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีคุณสมบัติต้องห้าม…

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สมัครคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 70 หรือซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า วันนี้เดินทางไปยังศาลปกครองกลาง พร้อมทนายความ เพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณีนายประเสริฐ อภิปุญญา ซุปเปอร์บอร์ด กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีคุณสมบัติต้องห้าม

?

นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา

ผู้สมัครคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวต่อว่า ประเด็นที่จะยื่นฟ้องร้องในครั้งนี้ เนื่องจากส่วนตัวได้สอบถามไปยังสำนักงาน กสทช. แล้วทราบว่า ทางสำนักงาน กสทช.ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติให้นายประเสริฐลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. ตามที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ต้องลาออกจากทุกตำแหน่งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา และส่วนตัวไม่ทราบสาเหตุดังกล่าว

?ขณะนี้ มีความสงสัยว่านายประเสริฐอยู่ในตำแหน่งใดระหว่างรองเลขาธิการ กสทช. หรือซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ซึ่งการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้ หากศาลบอกสถานะว่านายประเสริฐเป็นรองเลขาธิการ ก็จะต้องสรรหาใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน? แต่หากว่าศาลรับรองการเป็นซุปเปอร์บอร์ด ก็สามารถทำงานต่อได้? นายพันธ์ศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสุกฤษฎิ์ กิตติศรีวรพันธ์ ทนายความของนายพันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ จะยื่นฟ้อง นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานพิจารณาคัดเลือกซุปเปอร์บอร์ด กสทช. กรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 9 วรรคแรก (2) ของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

?

นายประเสริฐ อภิปุญญา

ขณะที่ นายประเสริฐ อภิปุญญา กล่าวว่า ยืนยันว่า ที่ผ่านมาทำตามขั้นตอนทุกอย่างอย่างถูกต้อง ต่อข้อถามถึงข้อเท็จจริงกรณีที่สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้เซ็นอนุมัติการลาออกนั้น นายประเสริฐ ระบุว่า ยังไม่มีความเห็นแต่อย่างใด และขอให้ทุกขั้นตอนดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐเดิมอยู่ในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ กสทช. และเลขานุการ กสท. ซึ่งยังไม่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. อย่างเป็นทางการ.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,