“เอไอเอส”ขอบคุณ คสช.ช่วยลูกค้า 2 จีใช้งานได้ถึง 30 มิ.ย.

ลูกค้า 2จี เอไอเอสใช้ได้จนถึง 30 มิ.ย.นี้ หลังคสช.ออกประกาศประมูล 4 จี ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , , ,

ชวนดูดาวศุกร์เคียงชิดคู่ดาวพฤหัสบดี30 มิ.ย.- 1 ก.ค. นี้

สดร. ชวนดูดาวศุกร์เคียงชิดคู่ดาวพฤหัสบดี 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. นี้ ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ21.00 น.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

กทค. เคาะย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเหลือ 29 บาท ดีเดย์ 30 มิ.ย.

กทค. เคาะย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเหลือ 29 บาท ดีเดย์ 30 มิ.ย.

ดีเดย์ 30 มิ.ย. กทค. เคาะใหม่ ค่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเหลือ 29 บาท ลดจากเดิม 99 บาท? ชวนผู้ใช้บริการร่วมใช้สิทธิ เชื่อผู้ให้บริการไม่เบี้ยว เพราะเป็นฝ่ายเสนอราคานี้เอง…

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีการพยายามกำหนดกติกาเพื่อพัฒนาระบบการโอนย้ายค่ายมือถือ หรือบริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์พอร์ตทิบิลิตี้) ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพบริการให้รวดเร็วขึ้น การขยายจุดการให้บริการ ตลอดจนการลดราคาค่าบริการ ซึ่งสำหรับค่าบริการนั้น กทค. ตัดสินแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเพดานอัตราไม่เกิน 29 บาทต่อเลขหมาย โดยราคานี้ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

?มติ กทค. บอกว่า ให้ผู้ประกอบการกำหนดใช้ค่าธรรมเนียมอัตราดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้โดยต้องเริ่มใช้บังคับภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ตามมติจึงแปลว่า กทค. อยากให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อัตราใหม่เร็วที่สุด จะเริ่มวันไหนก็ได้ แต่วันที่ช้าที่สุดที่รับได้ก็คือวันที่ 30 มิ.ย.การที่มีข่าวว่าให้เริ่มใช้อัตราใหม่วันที่ 1 ก.ค. จึงเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะมติใช้คำว่า ?ภายในวันที่ 30? นะครับ ไม่ได้ใช้คำว่า ?ภายหลัง? หรือ ?นับตั้งแต่? วันดังกล่าว ผมจึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจมติให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมติได้ ทั้งยังเป็นการยื้อให้ผู้บริโภคต้องเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์? กรรมการ กสทช. กล่าว

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า เชื่อว่าผู้ให้บริการจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ เนื่องจากที่มาของอัตราราคาใหม่นั้นเป็นข้อเสนอร่วมของผู้ให้บริการเอง ไม่ใช่ราคาที่ กทค. คิดขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงแต่ กทค. กำหนดนโยบายชัดเจนว่าต้องมีการลดราคาค่าบริการนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาที่มีการเก็บราคา 99 บาทนั้น พบว่าสูงกว่าราคาต้นทุนมาก ประกอบกับกำลังมีการขยายปริมาณการโอนย้ายต่อวันขึ้นเป็น 300,000 ราย จากปัจจุบันที่มีการโอนย้ายได้เพียงไม่ถึง 10,000 ราย ดังนั้นจึงจะส่งผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาก เป็นเหตุให้มีการทบทวนราคาในที่สุด

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

โครงข่ายทีวีดิจิตอล คืบ บอร์ด กสท. ถกแน่ 17 มิ.ย.

จับตา! ?โครงข่ายทีวีดิจิตอล? หลัง ?สุภิญญา กลางณรงค์? กก. กสทช. เผยเข้าบอร์ด กสท. แน่ 17 มิ.ย. หวังทันเปิดประมูล ก.ย.นี้ พร้อมนโยบายการกำกับดูแลการละเมิดลิขสิทธิ์…

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท. ในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.) มีวาระเรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ MUX ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยจะเริ่มประมูลทีวีดิจิตอลในช่วงเดือน ก.ย.นี้

?เรื่อง Mux ถือเป็นหัวใจสำคัญว่าจะเกิดทีวีดิจิตอลหรือไม่ เพราะเป็นโครงข่ายกลางที่จะนำพาสัญญาณไปยังผู้รับ เปรียบเสมือนรางรถไฟที่ต้องให้ผู้เช่ามาวิ่งขบวนรถไฟได้ใช้และเช่าอย่างเป็นธรรม ดังนั้นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจึงต้องมีและสำคัญยิ่ง? กรรมการ กสทช. กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ส่วนตัวยังได้นำวาระเข้าเพื่อพิจารณา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามข้อเสนอจากสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Entertainment Content Trade Association : TECA) ได้ขอความอนุเคราะห์จัดให้มีการเฝ้าระวังการละเมิดลิขสิทธิ์บนเครือข่ายเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ผ่านช่องทาง เคเบิลทีวี ช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระทบต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง โดยสมาคมฯ เสนอให้ กสทช. มีมาตรการกำกับดูแลด้านเนื้อหากับผู้ประกอบการก่อน การเผยแพร่เนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์สู่สาธารณชน และยินดีให้ความร่วมมือตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ กสทช. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สมาคมฯ เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (International Federation of Phonographic Industy : IFPI) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่สมาชิกในอุตสาหกรรมเพลง โดยมีสมาชิกเป็นค่ายเพลงกว่า 1,400 บริษัททั่วโลก อาทิ บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วอร์เนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีอีซี เทโร เอนเตอร์เทนท์เมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับข้อเสนอในการกำกับเรื่องนี้มาหารือต่อในบอร์ด กสท. เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

‘เอไอเอส-ทรู’ งานเข้า ลด 15เปอร์เซนต์ เหลว-กสทช.จ่อหวด 17 มิ.ย.

“เอไอเอส-ทรู” งานงอก! เลขาฯ กสทช.ไม่ปลื้ม หลังรับรายงานผลตรวจสอบ 3จี 2.1 GHz ลด 15% เหลว ไม่ผ่านกว่า 80% เตรียมเรียกชี้แจงพร้อมกัน 3 ค่าย 17 มิ.ย. เวลา 13.00 น…

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบหลังการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ซึ่งต้องลดราคาค่าบริการรายเดือนที่มีอยู่เดิม ลง15% ทุกแพ็กเกจ ว่า ขณะนี้คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHz ?ชุดที่มี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานสรุปผลการตรวจสอบ 1 เดือน หลังครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 56 พบว่า คุณภาพยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดถึง 80% ทั้งระบบการให้บริการด้านเสียง (ว้อยซ์) และระบบอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม กสทช.จะแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน กสทช.

เลขาฯ กสทช. กล่าวต่อว่า ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตนั้น ผลการรายงานครั้งนี้ พบว่าทั้ง 2 บริษัท คือ แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และ เรียล ฟิวเจอร์ ที่เปิดให้บริการ 3จี 2.1 GHz แล้ว ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ส่วน ดีแทค เน็ทเวอร์ค ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ แต่จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิ.ย. นี้ และเตรียมเรียกทั้ง 3 ราย เข้ามาชี้แจงและสอบถามรายละเอียดในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำหรับราคากลางสำหรับค่าบริการ 3จี ตามที่สำนักงาน กสทช. สรุป ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2555 และต้องลดลง 15% ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งจะเป็นเกณฑ์กลางสำหรับการออกแพ็กเกจใหม่ ประกอบด้วย ค่าบริการว้อยซ์ 0.97 บาทต่อนาที ต้องลดเหลือ 0.82 บาทต่อนาที บริการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ข้อความละ 1.56 บาท ลดเหลือ 1.33 บาท บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) ข้อความละ 3.90 บาท ลดเหลือ 3.32 บาท บริการอินเทอร์เน็ตนาทีละ 0.33 บาทต่อเมกะไบต์ ลดเหลือ 0.28 บาทต่อเมกะไบต์

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้บริการเจอปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไม่ลดลงจากเดิม 15% หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ สามารถร้องเรียนมาได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1200 เอสเอ็มเอส 1200 หรือเว็บไซต์ www.nbtc.go.th

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

กสทช.โวให้ไลเซ่นส์โครงข่าย ดิจิตอล มิ.ย.- ไร้วาระ TGT3

บอร์ด กสท ฟุ้งให้ไลเซ่นส์โครงข่ายฯ ทีวีดิจิตอลภายใน มิ.ย.นี้ ไร้วาระ TGT3 ระบุต้องเข้า สนง.กสทช. พิจารณาก่อนส่งเข้าบอร์ด กสท ตัดสิน…

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสท ว่า วันนี้ ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาเรื่อง รายการไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 (TGT3) กรณีนายสิทธัตถะ เอมเมอรัล ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.2556 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 แต่มีการเสนอวาระเข้ามา

?

รองประธาน กสท กล่าวต่อว่า ตามขั้นตอน กรณีดังกล่าวต้องเข้าสู่สำนักงาน กสทช.ก่อน โดย พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับเนื้อหาพิจารณาก่อนส่งกลับบอร์ด กสท เพื่อพิจารณาตัดสิน ซึ่งหากนำเข้าบอร์ด กสท ในครั้งนี้ จะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณายืดออกไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์

?

สำหรับ กรณี TGT3 ล่าสุด เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ เข้ายื่นหนังสือ ต่อ กสทช. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้ กสทช. พิจารณา 4 ข้อ ดังนี้ 1. ขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ “สิทธัตถะ เอมเมอรัล” เพื่อสร้างความกระจ่างกับสังคมอันจะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมในการนำเสนอตามจริยธรรมและจรรยาบรรณรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ?2. หากพบความพิการจริงตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ดำเนินการต่อช่อง 3 ?เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ตามกฎหมายสูงสุด พร้อมให้ผู้ผลิตรายการตลอดจนสถานีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยถอดรายการนี้ออกจากผังรายการ 3. ให้เชิญสายวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียงมาพิจารณาและดำเนินการใช้กลไกการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ ในกรณีพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง และ 4. เรียกร้องให้ กสท ชงลงโทษ ทางปกครองสูงสุดต่อช่อง 3 ในฐานะผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ?ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา สาระ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

?

สำหรับกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุว่า กสท สอบตกเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์ เรื่องการประมูลทีวีดิจิตอล ในส่วนของการทำให้ประชาชนรับรู้นั้น พ.อ.นที กล่าวว่า ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านจากระบบอะนาล็อกสู่ดิจิตอลจะเป็นไปตามแผนที่ กสท กำหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งขณะนี้ ประชาชนรับรู้แล้วว่าจะต้องเข้าสู่ระบบดิจิตอล ส่วนแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้นั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเริ่มต้นใช้งานอย่างจริงจังหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นลงตามลำดับ โดยกำหนดเฟสแรกไว้ประมาณต้นปี 2557

?

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการออกใบอนุญาตให้บริการ (ไลเซนส์) โครงข่ายในระบบทีวีดิจิตอล (Mux) นั้น ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะให้ผู้ประกอบกิจการรายใดบ้าง และจะให้พร้อมกันทั้ง 6 รายหรือไม่ แต่ยืนยันว่าจะให้ไลเซ่นส์ได้แน่นอนภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ทันการประมูลทีวีดิจิตอลในช่วง ก.ย.2556

?

ประธาน กสท กล่าวด้วยว่า การให้ไลเซ่นส์โครงข่ายฯ สามารถดำเนินการได้ ถ้าการอนุญาตนั้นสนันสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบจากอะนาล็อกสู่ดิจิตอล และการประกาศเชิญชวนโดยทั่วไป ซึ่งต้องพิจารณาตามหลักการและเหตุผล ขณะที่ ล่าสุดมีผู้ประกอบกิจการยื่นขอไลเซ่นส์แล้วจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 11 และไทยพีบีเอส แต่ยังไม่สามารถให้ได้ เนื่องจากเอกสารที่ยื่นขอยังไม่ครบ ส่วนบริษัทเอกชนที่สนใจ หาก กสท ประกาศเชิญชวน อาทิ บริษัท อินทัช จํากัด (มหาชน) ที่จะใช้โครงข่ายและสถานีฐานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (หมหาชน) หรือเอไอเอส และ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน).

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

ดีแทคอวด’ไตรเน็ต’ โชว์ 3 จีบน 3 คลื่น เปิดใช้จริงต้น มิ.ย.

ดีแทคอวด'ไตรเน็ต' โชว์ 3 จีบน 3 คลื่น เปิดใช้จริงต้น มิ.ย.

ดีแทค เผยพร้อมเปิดตัวบริการ 3จี แบบไตรเน็ต บน 3 คลื่นความถี่ ภายในต้นเดือน มิ.ย. ตั้งเป้าลูกค้า 3จี ครบ 10 ล้านรายภายในสิ้นปี…

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ภายหลังบริษัทได้เปิดให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ประมาณ 1 ปี และหลังจากบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ได้ประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 3จี บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นจำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า ล่าสุดบริษัทเปิดตัวบริการไตรเน็ต (TriNet) โดยมีคลื่นความถี่ให้บริการราว 50 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งถือว่าสูงสุดในตลาด ประกอบด้วยคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ให้บริการ 2จี จำนวน 25 เมกะเฮิรตซ์ คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 10 เมกะเฮิรตซ์ ที่ให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอ และคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ อีกจำนวน 15 เมกะเฮิรตซ์ โดยขณะนี้บริษัทมีสถานีฐานบนคลื่นความถี่ระบบ 3จี 2 ย่านความถี่ ราว 6,200 แห่ง คือ ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5,200 แห่ง คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 1,000 แห่ง ซึ่งได้ขอนำเข้าอุปกรณ์จาก กสทช.แล้ว และจะส่งผลให้สิ้นปีนี้บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จะมีสถานีฐานเพิ่มเป็น 5,000 แห่ง ครอบคลุมจำนวนประชากร 30% และในปี 2557 จะเพิ่มเป็นเท่าตัว โดยสิ้นปีตั้งเป้าจะมีสถานีฐานรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 10,000 แห่ง ซึ่งเชื่อว่าจากนี้จะสามารถยกระดับการใช้งานด้านดาต้า หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 100% จากปัจจุบันที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตราว 30% ของจำนวนประชากรในประเทศ โดยปัจจุบันจำนวนฐานลูกค้าของดีแทคที่มีอยู่ 26 ล้านราย มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ราว 14 ล้านราย

นายจอน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่ภายในสิ้นปีราว 10 ล้านราย แบ่งเป็น 1.การโอนย้ายมาจากลูกค้า 2จี เดิม บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ล้านเลขหมาย 2.การโอนย้ายลูกค้าที่อยู่ในระบบ 3จี บนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3.5 ล้านเลขหมาย และ 3.ลูกค้าใหม่ จำนวน 3.5 ล้านเลขหมาย ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ส่วนใหญ่จะมาจากลูกค้าในระบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) ที่มีใช้งานอยู่ราว 80-90% ของจำนวนผู้ใช้งาน โดยงบลงทุนสำหรับขยายโครงข่าย 3จี จำนวน 12,500 ล้านบาท โดยจะเป็นการขยายโครงข่าย 3จี 2100 เมกะเฮิรตซ์เป็นหลัก และใน 3 ปีใช้เงินลงทุนราว 34,000 ล้านบาท

“เราไม่รีบที่จะเปิดบริการ เรายังยึดการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นหลัก ไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ ส่วนเรื่องการให้บริการระบบ 4G คือเรื่องในอนาคต แต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้ว” นายจอน กล่าว

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการตลาดดีแทค กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ บริษัทจะเปิดตัว 3 จีไตรเน็ตอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการทำตลาด ขายโปรโมชั่นแบบเหมาจ่ายควบคู่กับมือถือโออีเอ็ม โดยให้บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เป็นคนรับจ้างผลิต ซึ่งจะออกมา 3 รุ่น รองรับการใช้งานทั้งย่าน 850, 1800, 2100 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะมีคุณสมบัติการใช้งาน 1 รุ่น และสมาร์ทโฟน 2 รุ่น ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ดีแทคทำโทรศัพท์มือถือออกมาจำหน่ายเป็นของตัวเอง นอกจากนี้จะมีการจัดเทสต์สัญญาณตั้งแต่สัปดาห์หน้า ราว 17-19 พ.ค. ไปอีสาน 14-16 มิ.ย. ที่เชียงใหม่ และช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ภาคใต้ เพื่อพิสูจน์เครือข่าย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

เลื่อนอีก แท็บเล็ตป.1 ถึงไทย 22 มิ.ย.

เลื่อนอีก แท็บเล็ตป.1 ถึงไทย 22 มิ.ย.

ไอซีที ยอมรับแท็บเล็ต ป.1 เลื่อนส่งถึงไทยรอบ 2 จากเดิมวันที่ 21 มิ.ย. เป็น 22 มิ.ย. เวลา 11.25 น. เหตุไร้คลังเก็บ พร้อมเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ขณะที่ 18 ส.ค. ส่งครบ 4 แสนเครื่อง…

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) หรือ แท็บเล็ต ป.1 กับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ว่า กำหนดการล่าสุดของการจัดส่งแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 1 หมื่นเครื่องจากทั้งหมด 4 แสนเครื่อง จะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้? (22 มิ.ย.) เวลา 11.25 น. โดยสายการบินเฟดเอกซ์ (Fedex)

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เลื่อนการจัดส่งแท็บเล็ต ป.1 จากวันที่ 21 มิ.ย. เป็นวันที่ 22 มิ.ย. เนื่องจากมีการเปลี่ยนเรื่องการดำเนินงานด้านธุรการใหม่ในการนำแท็บเล็ตออกจากสนามบิน โดยเปลี่ยนชื่อผู้รับแท็บเล็ต ป.1 จากกระทรวงไอซีที เป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. รวมทั้งรอให้บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย ที่รับผิดชอบเรื่องการขนส่งแท็บเล็ตจากสนามบินสุวรรณภูมิมาเก็บไว้ในคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรือคลองเตย กั้นห้องจัดเก็บให้เรียบร้อยคาดว่าจะใช้เวลา 2 วัน

น.อ.สุรพล กล่าวอีกว่า หลังเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่คลังสินค้าของบริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย เห็นว่าเป็นพื้นที่โล่ง จึงให้กั้นห้องให้เรียบร้อย และมั่นใจว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกอย่างแน่นอน โดยประสานบริษัท การท่าอากาศยานไทย จํากัด ขอให้สื่อมวลชนเข้าไปยังพื้นที่จัดส่งแท็บเล็ต ป.1 เพื่อร่วมทำข่าวและเป็นการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

สำหรับตารางแผนการจัดส่งแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 4 แสนเครื่อง ของสโคปที่แจ้งมายังกระทรวงไอซีที จะเริ่มจัดส่งลอตแรกวันที่ 22 มิ.ย. 2555 จำนวน 10,000 เครื่อง หรือ 625 กล่อง บรรจุกล่องละ 16 เครื่อง จากนั้นจะทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. วันละ 12,288 เครื่อง หรือ 768 กล่อง ประกอบด้วย 29 มิ.ย., 3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31 ก.ค. และ 1,2,3,7,8,9,10,13,14,15,16 ส.ค. โดยวันสุดท้ายที่จะจัดส่งคือ 18 ส.ค.นี้ จำนวน 19,360 เครื่องหรือ 1,210 กล่อง ซึ่งจะครบการจัดส่งแท็บเล็ตจำนวน 4 แสนเครื่อง.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

เลื่อนส่งแท็บเล็ตถึงไทย 21 มิ.ย. เหตุติดปัญหาธุรการ

เลื่อนส่งแท็บเล็ตถึงไทย 21 มิ.ย. เหตุติดปัญหาธุรการ

ไอซีที เผยปัญหาธุรการไม่เคลียร์ ชนวนเลื่อนส่งแท็บเล็ต ป.1 จาก 20 มิ.ย. เป็น 21 มิ.ย. 55 …

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) หรือแท็บเล็ต ป.1 กับบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ว่า วานนี้ (19 มิ.ย.) ได้รับใบแจ้งจากทางสายการบิน ยูพีเอส ว่า แท็บเล็ตที่จะจัดส่งจำนวน 1 หมื่นเครื่อง จากทั้งหมด 388,000 แสนเครื่อง (หักออกจาก 2 พันเครื่องที่ส่งมาก่อนหน้านี้) จะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเที่ยวแรก หรือประมาณ 09.00 น. วันที่ 20 มิ.ย.นี้ ไม่สามารถมาได้ตามกำหนด เนื่องจากพบว่ามีปัญหาเรื่องธุรการ จึงแจ้งไปยัง เสิ่นเจิ้น สโคป ให้เลื่อนการจัดส่งแท็บเล็ตมาไทยเป็นวันที่ 21 มิ.ย. 2555 ซึ่งจะมาถึงสุวรรณภูมิ เวลา 13.00 น.

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการด้านธุรการ โดยต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้รับแท็บเล็ต ป.1 ที่สนามบิน ซึ่งเดิมเป็นชื่อของกระทรวงไอซีที ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพราะตามระเบียบของกระทรวงการคลัง สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้เพื่อการศึกษาไม่ต้องเสียค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งรอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งจะมีประมาณ 3-4 คน เพื่อทำหน้าที่รับแท็บเล็ต ป.1 และนำออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิทุกวัน เพราะจะได้ไม่ต้องเช่าพื้นที่คลังสินค้าในการเก็บของทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

กทค.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างครอบงำกิจการคนต่างด้าว 21 มิ.ย.

กทค.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างครอบงำกิจการคนต่างด้าว 21 มิ.ย.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กก.กสทช. ดีเดย์ 21 มิ.ย.นี้ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างครอบงำกิจการ คาดหวังทุกฝ่ายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรค์กติการ่วมกัน…

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า การจัดทำร่างประกาศ กสทช.? เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ…..? เริ่มงวดเข้ามาทุกขณะโดยล่าสุดทางสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดวัน เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ? เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. … โดยคาดหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมเแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการตั้งธงอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าจะตั้งธงก็ขอให้เป็นธงของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์กติการ่วมกัน เพราะเนื้อแท้ของร่างประกาศฯนี้ เป็นการยึดหลักการเดิม ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544? ซึ่งกำหนดเงื่อนให้ กสทช. ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542? จึงไม่มีประเด็นการสร้างข้อกีดกันในการมาลงทุนของคนต่างด้าว? แต่เป็นการทำให้หลักการที่มีอยู่เดิมสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ไม่เพียงเท่านั้นร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ได้ไปห้ามการครอบงำโดยคนต่างด้าวโดยตรง แต่ไปกำกับดูแลบริษัทไทยที่อยู่หรือจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. ให้ไปกำหนดลักษณะข้อห้ามการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้รายงานว่ามีกรณีฝ่าฝืนข้อห้ามที่ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการกำหนดข้อห้ามนั้นเป็นดุลพินิจของผู้ประกอบการเอง ในลักษณะเป็นการควบคุมตนเอง และเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดบรรษัทภิบาลในกิจการของผู้ประกอบการเอง โดยจะต้องทำตามแนวทางที่ กสทช. กำหนด หากมีกรณีที่เห็นว่า อาจมีการฝ่าฝืนข้อห้ามที่กำหนดไว้ ก็รายงานต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา เมื่อ กสทช. พบว่าไม่ถูกต้องก็จะแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรณีที่จะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ต่อไป

นอกจากนี้ ยังส่งเสริม และสนับสนุนให้พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการรายเล็กที่จะไม่ถูกเอาเปรียบในแง่ธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายอื่นที่อาศัยการหลบหลีกกฎหมาย และให้คนต่างด้าวเข้ามาครอบงำกิจการ ดังนั้น ร่างประกาศฯจึงเป็นเรื่องการป้องกันการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และมิใช่มาตรการกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามาแข่งขันในการประมูลคลื่น 3จี อีกด้วย

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า การบังคับใช้กฎหมายด้วยการออกระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ตลอดจนกฎกติกาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่อยู่ภายใต้บทบาท และอำนาจหน้าที่ของ กสทช.นั้น ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้องคาพยพที่เกี่ยวข้องในทุกมิติสามารถเดินหน้าไปอย่างราบรื่น ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน ที่มีความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ทั้งนี้ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯในวันที่ 21 มิ.ย. 2555 เวลา 09.00 -13.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,