กสท. ยอมถอนร่างประกาศคุมเนื้อหา ม.37 รอทบทวนใหม่

กสท. ยอมถอนร่างประกาศคุมเนื้อหา ม.37 รอทบทวนใหม่

‘สุภิญญา กลางณรงค์’ กก.กสทช. เผย ปธ.คณะอนุฯ ยอมถอนร่างประกาศคุมเนื้อหา มาตรา 37 คาดไม่อยากเปิดศึกหลายด้าน เหตุเข้าสู่ช่วงประมูลทีวีดิจิตอล? ถือเป็นสัญญาณที่ดีและรู้สึกขอบคุณที่ไม่เร่งพิจารณา…

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา พ.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการ ได้ขอถอนวาระการพิจารณาร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. … หรือร่างฯกำกับเนื้อหาทางทีวีวิทยุ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (ที่ระบุว่า ห้ามนำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง อีกทั้งยังกำหนดมาตรการที่สามารถสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไข หรือพักใช้ใบอนุญาตได้) ออกไปจากการพิจารณาครั้งนี้

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบว่าร่างประกาศฉบับนี้จะกลับเข้าสู่การพิจารณาอีกเมื่อใด โดยก่อนหน้านี้ในเวทีวิชาการ นักกฎหมายหลายคนได้ระบุตรงกันว่า ร่างประกาศฯฉบับนี้ไม่มีฐานอำนาจทางกฎหมาย จึงอาจเกิดปัญหาต่อการกำกับดูแลต่อไปในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจถอนวาระนี้ออกไป ถือเป็นสัญญาณที่ดีและรู้สึกขอบคุณที่ไม่เร่งพิจารณา ไม่เช่นนั้นต้องอาศัยการโหวตเสียงข้างมากแบบเดิม

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีเสียค้านจากหลายฝ่าย ทั้งองค์กรวิชาชีพ นักวิชาการด้านสื่อและกฎหมาย ซึ่งได้ส่งข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้ว ส่วนเหตุของการถอยครั้งนี้ว่า ส่วนตัวมองว่า กสท.คงไม่อยากเปิดศึกหลายด้าน เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงการเตรียมประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งมีจุดละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความสำคัญ แต่หลังประมูลทีวีดิจิตอล รวมถึงการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นมาอีก สังคมก็อาจจะเรียกร้องให้กำกับเนื้อหาก็เป็นได้

กรรมการ กสทช. กล่าวด้วยว่า ขณะที่ หากมองอีกมุมหนึ่ง ต่อกรณีการออกร่างประกาศฯฉบับนี้ ทำให้สื่อช่องต่างๆ ตอบรับดีขึ้น เช่น ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้บริหารไปเข้าร่วมหลายเวที สื่อทีวีเริ่มพูดเรื่องการกำกับกันเอง เพื่อไม่ให้รัฐเข้ามายุ่ง ในปลายเดือน พ.ย. ทางสมาคม ? องค์กรวิชาชีพสื่อ เตรียมจะประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ถือเป็นจุดเริ่มของความร่วมมือกันที่จะสนับสนุนสิทธิในการจัดตั้งองค์กร เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรม รวมถึงการมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติและยึดถือร่วมกัน ถือเป็นการยกระดับของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพฯ ในการนำเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น อย่างมีความรับผิดชอบและปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,