กสทช.เข้ม ระงับ 3ช่องสัญญาณโฆษณาเถื่อนทีวีดาวเทียม

กสทช.เข้ม ระงับ 3ช่องสัญญาณโฆษณาเถื่อนทีวีดาวเทียม

กสทช.ลั่น สั่งระงับออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และยาในทีวีดาวเทียม หลัง อย.ส่งเรื่องมาที่ กสทช. และกสทช.ส่งเรื่องให้ไอซีที ก่อนส่งให้ไทยคม ขณะที่ กสท.ออกมาตรการชั่วคราว…

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบและยุติการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ดาวเทียมต่อโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย อย. ว่า วานนี้ (23 เม.ย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้พิจารณาแนวทางการให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจสอบและยุติการเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเสนอโดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผ่านกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการเผยแพร่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์เจนิฟูดส์ ซันคลาร่า และเกร็กคู ใน 3 ประเด็น???????????????????????????????????????????

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า ตามที่ได้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า อย.มีข้อสรุปแล้วว่า การโฆษณาออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์เจนิฟู๊ด ซันคลาร่า และเกร็กคู เข้าข่ายโอ้อวดเกินจริง และได้ส่งเรื่องดำเนินคดีพร้อมแจ้งระงับโฆษณาดังกล่าว ในชั้นนี้จึงเห็นสมควรที่จะออกมาตรการชั่วคราวเพื่อเป็นการเยียวยา หรือระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก จึงให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้แจ้งกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทุกช่อง เพื่อทำการระงับการเผยแพร่ออกอากาศการโฆษณาดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะมีคำตัดสินถึงที่สุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนั้น กสท.มีมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากที่ผ่านมา อย.ได้เฝ้าระวังการโฆษณาเกินจริงและฝ่าฝืนกฎหมายแพร่ภาพผ่านสัญญาดาวเทียม โดยมีการดำเนินคดีพร้อมแจ้งระงับการโฆษณาแล้ว แต่ยังมีการแพร่ภาพรายการดังกล่าวอยู่ โดยได้ขอความร่วมมือกับตัวแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทยินดีประสานความร่วมมือในการติดตามและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ออกอากาศ ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กสท.จะนำเข้าพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อไป (30 เม.ย.) และหลังจากการประชุม ในช่วงบ่าย กสทช.สุภิญญาและคณะ จะไปหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานกับผู้บริหารบริษัทไทยคมอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา กสทช.สุภิญญา ได้เข้าร่วมชุมหารือกับ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดไอซีที พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาโฆษณาอาหารและยาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้มีข้อสรุปต่อการทำงานร่วมกันแล้ว กสท และตัวแทน อย.จะเข้าพบผู้บริหารดาวเทียมไทยคมเพื่อหารือในเรื่องนี้ ส่วนมติบอร์ด กสท วานนี้ จะทำหนังสือส่งให้กระทรวงไอซีทีทราบด้วย เนื่องจากในอดีตไอซีทีเป็นผู้ควบคุมดูแลไทยคม ก่อนเปลี่ยนผ่านการกำกับดูแลมายัง กสทช. ดังนั้น เบื้องต้นยังต้องประสานงานร่วมกันก่อน

?สำหรับการระงับโฆษณา 3 ตัวนี้ จะเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินงานเกี่ยวกับการระงับการโฆษณาทางทีวีดาวเทียม เนื่องจากการฟันธงว่า โฆษณาใดเป็นโฆษณาเกินจริง เป็นหน้าที่ของ อย. ซึ่งยังมีโฆษณาที่เป็นโฆษณาเกินจริงอีก ต้องรอให้ อย.ส่งมาให้ คาดว่าหลังทำเอ็มโอยูแล้วจะทำให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เอกชนสามารถไปสู้ที่ศาลต่อไปได้อีก แต่การรอศาลต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานนาน มันเป็นการทำงานตามหน้าที่ กสทช.ต้องทำตามหน้าที่ ส่วนมาตรการการฟ้งร้อง หรือเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้น หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการต่อไป? นางสาวสุภิญญา กล่าว.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,