รู้จักราแมลงผ่านแอพ Thai-Fungi – ฉลาดคิด

รู้จักราแมลงผ่านแอพ Thai-Fungi - ฉลาดคิด

แม้ว่า ?รา? จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศ เพราะส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร แต่ก็ยังมีราชนิดหนึ่งที่ทำลายและก่อโรคในสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงและแมง ซึ่งเรียกว่า ?ราแมลง?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,