ลุ้นบอร์ด ทีโอที เลือกพาร์ทเนอร์พลิกฟื้นธุรกิจ

ลุ้นบอร์ดทีโอที เลือกพาร์ทเนอร์ธุรกิจวันนี้ หลังสรุปแผนธุรกิจจากข้อเสนอเอกชน 5 ราย เผย ?เอไอเอส? ยื่นข้อเสนอคุ้มค่าสุด วอนหากบอร์ดเลือกเอไอเอส ต้องแยกประเด็นยื่นฟ้องออกจากกัน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะร่างประมูล 3จี

ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะร่างประมูล 3จี

“ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาฯ กสทช. เผยเตรียมถกปมร่างประมูล 3จี แจงใช้คลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์ เคลียร์รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีอนุญาต และระยะเวลา ในการประชุมบอร์ด 22 ส.ค.นี้ …

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 22 ส.ค.นี้ ที่ประชุมมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิ๊กกะเฮิตรซ์ (GHz) 2. หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยทั้ง 2 เรื่องได้ผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) แล้ว และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบ ก็จะนำเรื่องดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับรายละเอียดสำคัญของเรื่องประกาศประมูล 3จี มีคลื่นความถี่ 45 เมกะเฮิตรซ์ (MHz) จำนวน 9 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 4,500 ล้านบาท โดยผู้ประมูลแต่ละรายมีสิทธิ์ครอบครองคลื่นความถี่ได้ไม่เกินรายละ 15 MHz หรือได้ 3 ใบอนุญาตประกอบกิจการ ส่วนเรื่องหลักเกณฑ์และระยะเวลาการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ฯ นั้น ทางผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ ที่ถือครองคลื่นความถี่อยู่ในปัจจุบันจะต้องแจงรายละเอียดและความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดให้ กสทช.รับทราบภายใน 90 วัน หลังจากนั้น กสทช. ก็พิจารณรายละเอียดเหตุแห่งความจำเป็นของการใช้คลื่นความถี่ต่อไป ว่าจะดำเนินการอย่างไรและใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะใช้งานคลื่นความถี่

ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะใช้งานคลื่นความถี่

ลุ้นบอร์ด “กสทช.” เคาะอายุการใช้คลื่นความถี่วิทยุ 4 ปี โทรทัศน์ 5 ปี โทรคมนาคม 15 ปี…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พรุ่งนี้ (21 มี.ค.) จะพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนแม่บทกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดทิศทางการทำงานของ กสทช. โดยทั้ง 3 แผนแม่บทได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เป็นที่เรียบร้อย และ กสทช.ได้ปรับรายละเอียดของแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการรับฟังความคิดเห็นแล้ว และหากที่ประชุมบอร์ดในครั้งนี้พิจารณาอนุมัติ ก็จะนำแผนแม่บทเข้าสู่ขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้ต่อไป

สำหรับประเด็นที่จะนำมาหารือกันครั้งนี้ คือ ระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ที่ยังไม่ได้นำมาใช้งาน โดยร่างแผนแม่บทบริหารจัดการคลื่นความถี่ได้กำหนดไว้ ผู้รับใบอนุญาตจะถือครองคลื่นความถี่ได้ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่แผนแม่บทบริหารจัดการคลื่นมีผลบังคับใช้ กสทช.ทั้ง 11 คน ได้ถกเถียงกันอย่างมากและมีความเห็นไม่ตรงกัน โดยคลื่นที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม กำหนดให้ถือครองไม่เกิน 15 ปี เนื่องจากการลงทุนสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล และวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดการคุ้มค่าการลงทุน ขณะที่ กสทช.บางคน เสนอให้ถือครอง 12 ปี เพื่อให้ กสทช.สามารถนำคลื่นความถี่นั้นมาจัดสรรใหม่ได้ ส่วนกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้ถือครองคลื่นความถี่ 5-10 ปี แต่ได้มีการถกเถียงกันเช่นกันว่า ควรจะปรับลดลงเหลือ 4-5 ปี เพราะจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนจากระบบอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล

ส่วนประเด็นอื่นๆ กสทช. ไม่ได้นำมาหารือ เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ควรจะเร่งให้ความเห็นชอบแผนแม่บททั้ง 3 แผน เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการเดินหน้าทำงานของ กสทช.อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3 จี การเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุ และโทรทัศน์ เพราะหากแผนแม่บทยังไม่ผ่านความเห็นชอบของบอร์ด กสทช.ก็ยังคงเดินหน้าการทำงานไม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพราะขณะนี้ถือว่าประเทศไทยล้าหลังกว่าหลายประเทศในโลกแล้ว

ด้านนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติการกำหนดการถือครองคลื่นความถี่ใหม่ โดยวิทยุถือครองไม่เกิน 4 ปี เพราะ กสท.จะนำคลื่นที่คืนนั้นมาจัดสรรใหม่ โดยจัดสรรให้กับวิทยุชุมชน ส่วนกิจการโทรทัศน์ กำหนดการถือครองไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนจากระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลในอีก 4-5 ปีข้างหน้า.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,