คิดหนักสมองก็ทำให้อ้วน ใช้หัวมากยิ่งกินมากเพื่อ เพิ่มพลัง

นักวิทยาศาสตร์พบสาเหตุที่ทำให้อ้วนอีกอย่างหนึ่งว่า การใช้ความคิดมากๆ ก็ทำให้คนเราอ้วนได้

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยลาวาล ที่นครควิเบค ของแคนาดา ได้ค้นพบในการศึกษาว่า ความตรากตรำจากการทำงานที่ต้องใช้สมองมาก ทำให้ต้องกินจุขึ้น เพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลอรีมากขึ้น และจึงทำให้อ้วน

ข่าวไอที | เกมส์ | ทีวี | ดารา | ภาพยนตร์

พวกเขาได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา 14 คน โดยสั่งให้ทำงาน ซึ่งไม่ต้องออกแรงอะไรมาก หากแต่หนักสมอง 3 อย่างด้วยกัน มีอ่านหนังสือแล้วพัก อ่านหนังสือแล้วทำย่อเรื่อง และเข้าทดสอบความจำทางคอมพิวเตอร์ แล้วจึงปล่อยให้กินข้าว

จากการสังเกตได้พบว่า การที่ต้องทำงานใช้สมองซึ่งไม่สู้เหนื่อยยากอะไร ทำให้พวกเขาพากันกินจุขึ้น คนที่อ่านเรื่องแล้วต้องทำย่อเรื่อง จะกินมากขึ้นคิดเป็นปริมาณพลังงานเพิ่มอีก 203 แคลอรี และยิ่งคนที่ต้องเข้ารับการทดสอบความจำในคอมพิวเตอร์ ยิ่งกินมากขึ้นคิดเป็นปริมาณพลังงานมากขึ้นอีก 253 แคลอรี

นายจีน ฟิลิปป์ ชาปุต์ หัวหน้านักวิจัย อธิบายว่า เนื่องจากกลูโคสเท่ากับเป็นเชื้อเพลิงของสมอง ในงานที่ต้องใช้ความคิด เพื่อสร้างสมกลูโคสให้พอกับความต้องการของร่างกาย จึงต้องกินอาหารมากขึ้น เพื่อจะได้มีพลังงานมากแคลอรีขึ้น เขายังบอกทำนายว่า ยิ่งในอนาคต ผู้คนทั่วไปจะพากันอ้วนกันใหญ่ เพราะงานที่ต้องใช้ความคิด จะทำกันอยู่ทั่วโลก.

ที่มา : http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=103476

Tags:

พุงโตร้ายกาจยิ่งกว่าความอ้วน อันตรายร้ายแรงถึง แก่ชีวิตได้ !

สถาบันศึกษาความสูงวัยแห่งชาติของอเมริกา ศึกษาพบว่า แม้คนที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่ถ้ามีพุงโต ก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ดร.แอนน์แมรี่ คอสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกล่าวแจ้งว่า ?คนเราไม่ควรจะดูแต่น้ำหนักตัวเท่านั้น หากต้องคำนึงถึงขนาดรอบเอวไว้ด้วย? การมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนเกิน เป็นข้อเสียของสุขภาพที่เห็นได้ชัด แต่การวัดวิธีไหนว่า จึงจะเป็นการวัดความแข็งแรงสมบูรณ์ ยังเป็นเรื่องที่ยังโต้เถียงกันอยู่

คณะนักวิจัยได้ติดตามศึกษาชายหญิงสหรัฐฯ วัยระหว่าง 51-72 ปี จำนวน 245,533 คน อยู่นานเป็นเวลา 9 ปี เพื่อหาความสัมพันธ์ของไขมันที่พุง ดัชนีมวลกายและอัตราการเสียชีวิต

โดยพบว่าในหมู่ผู้ชายผู้ที่มีพุงโต พากันเสียชีวิตลงในระหว่างช่วงเวลาของการศึกษา มากยิ่งกว่าเพื่อนฝูงที่ขนาดพุงเล็กกว่ากัน ร้อยละ 22 ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีผลก็ใกล้เคียงกัน

นอกจากนั้น ถ้าถือตามแนวของ องค์การอนามัยโลก คือผู้ที่พุงโต ได้แก่ ผู้ชายที่มีขนาดรอบพุงเกิน 40 นิ้ว และผู้หญิงที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า 35 นิ้ว ก็พบผู้ที่พุงใหญ่ เสียชีวิตลงในช่วงเวลาการศึกษา 9 ปี มากกว่าเพื่อนฝูงที่เอวเล็กกว่า มากกว่ากัน 20%

ดร.แอนน์แมรี่ยอมรับว่า ยังไม่ เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดไขมันที่พุง จึงเป็นภัยต่อสุขภาพนัก จึงจะต้องศึกษากันต่อไป.

ที่มา : thairatch.co.th

Tags: