เครื่องพิมพ์สามมิติหลากหลายวัสดุ – 1001

เครื่องพิมพ์สามมิติหลากหลายวัสดุ - 1001

เครื่องพิมพ์สามมิติที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลายและมีราคาที่ถูกลงอย่างมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Fused Deposition Modeling (FDM) เทคโนโลยีนี้

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,