เด็ก มรภ.เพชรบุรีโชว์ความสามารถ คว้าแชมป์หุ่นยนต์บิน ปี2556

เด็ก มรภ.เพชรบุรีโชว์ความสามารถ คว้าแชมป์หุ่นยนต์บิน ปี2556

พีบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น ทีมตัวแทนจาก มรภ.เพชรบุรี ทำผลงานยอดเยี่ยม ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คว้ารางวัลเงินสดหนึ่งแสนบาทไปครอง…

การแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ ?ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน? ที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กองทัพอากาศ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้พวกเขาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องบินและอากาศยานอัตโนมัติ ได้ดำเนินมาถึงรอบสุดท้าย โดยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติที่พวกเขาสร้างขึ้น และผลการตัดสินปรากฏว่า ทีมพีบีอาร์ยู แอร์เรียล มิชชั่น ทีม (PBRU AERIAL MISSION TEAM) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์บินอัตโนมัติชิงแชมป์ประเทศไทย ทีมชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สำหรับการแข่งขันท้าทายบรรดานิสิต นักศึกษาไทยในการสร้างหุ่นยนต์บินไร้คนขับ ที่จะต้องมาแข่งขันภายในระยะเวลา 8 นาที โดยบริษัทซีเกทฯ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดการแข่งขันและเป็นเงินรางวัลรวม 1,700,000 บาท ให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2? ขณะที่กองทัพอากาศมอบรางวัลสุดพิเศษคือ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมกับนำทีมที่ได้รับรางวัลเยี่ยมศึกษาดูงาน เครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ณ ฐานบินของกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อต่อยอดความคิดต่อไป

ในการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องพัฒนาหุ่นยนต์จำนวน 2 ประเภท คือ หุ่นยนต์บินอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว และหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ จำนวน 1 ตัว โดยหุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะเข้าแข่งขันในสนามเปิดโล่ง ภายนอกอาคาร ส่วนหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือจะเข้าแข่งขันในสนามแข่งขันภายในอาคาร?? หุ่นยนต์บินอัตโนมัติจะต้องบรรทุกลูกกอล์ฟ จำนวน 1 ลูกก่อนออกจากจุดเริ่มต้น และต้องนำลูกกอล์ฟไปปล่อยในบริเวณที่กำหนดและบินไปยังจุดลงจอดที่กำหนด สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือ ผู้บังคับหุ่นยนต์บินแบบบังคับด้วยมือจะต้องควบคุมหุ่นยนต์อยู่ในห้องควบคุม (Manual Control Room) โดยจะทำการควบคุมระยะไกล ซึ่งผู้ควบคุมสามารถมองเห็นสนามได้จากทางจอควบคุมของทีมเท่านั้น และบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคต่างๆ เมื่อหุ่นยนต์บินบังคับด้วยมือเข้าถึงเส้นชัย จะต้องทำการเจาะลูกโป่งให้แตก โดยใช้เข็มเจาะเท่านั้น เพื่อหยุดเวลาการแข่งขันของทีมตนเอง การแข่งขันนี้เป็นการทดสอบความสามารถของผู้เข้าแข่งขันในการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถบินได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการนำร่องแบบดาวเทียมหรือเทคโนโลยี แมชชีน วิชั่น (machine vision)

การแข่งขันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต นักศึกษาไทย เพื่อก้าวเข้าสู่วิศวกรรมอากาศยานขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันยังต้องการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาเหล่านี้พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับหุ่นยนต์บินไร้คนขับเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่อากาศยานไร้คนขับต่อไป นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศต่างได้รับประโยชน์ทั้งในด้านความสนุกสนานและการมีโอกาสปฏิบัติจริง การแข่งขันหุ่นยนต์บินช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขาสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ ประธานจัดการแข่งขัน เลขานุการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และหัวหน้าวิจัยสาขา Dynamics and Robotics แห่งศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวณและทดสอบขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า เชื่อว่าศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์จะนำมาซึ่งความแตกต่างแก่ประเทศไทย และเมื่อผสมผสานกับนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม จึงเป็นพลังอันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็นจากการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้รู้สึกประทับใจในนวัตกรรมที่ทุกทีมได้พัฒนาขึ้น? นอกจากนี้ เราขอขอบคุณบริษัทซีเกทและกองทัพอากาศซึ่งให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อจุดประกายความสนใจในด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทย

นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งหลายเดือนในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาหุ่นยนต์บินของพวกเขา นอกจากประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น พวกเขายังได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม นอกจากความมั่นใจในตนเอง พวกเขายังได้มีโอกาสทดลองแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ การแข่งขันนี้ยังดึงดูดความสนใจของเยาวชนไทยในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซีเกทรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอันสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย การที่มีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นความสำเร็จของโครงการ และทำให้เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนการแข่งขันในปีต่อไปเนื่องจากซีเกทมุ่งเน้นในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของเยาวชน ในขณะที่โน้มน้าวให้พวกเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อความสำเร็จในอนาคต.

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

เด็กหัวใส… ฉลาดใช้ไอซีที

ท่ามกลางกระแสและเหตุการณ์การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการล่อลวง การละเมิด จนหลายฝ่ายเป็นห่วงกังวลกับการใช้งานไอซีที ที่เด็กและเยาวชนจะกลายเป็น ?เหยื่อ?

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : แต่หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้วทุกสิ่งมีทั้งในทางที่ดีและทางที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับการจัดการองค์ความรู้ เพื่อรับมือ และบางทีก็อยู่ที่มุมมองที่เกิดขึ้น

เพราะไอซีที เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคโนโลยีเท่านั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่ ?ผู้ใช้? ถ้าใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ จะเป็นพลังผลักดันสังคมอย่างยิ่ง

จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลับมหิดล และสถาบันราชานุกูล ได้จัดงานเสวนาเรื่อง ?เด็กหัวใส… ฉลาดใช้ไอซีที? เป้าหมายหลักคือ การสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง สามารถ ?สร้าง? และ ?ใช้? ไอซีที ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

พ.ญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ไอซีทีเป็นเรื่องวัฒนธรรมของชาติ ที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และโครงสร้างพื้นฐาน และต้องจัดการความรู้ ต้องมีการศึกษาและวิจัย ต้องรับฟังสังคมว่าต้องการอะไร เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

?จริงๆ แล้วทั่วโลกมีปัญหาเหมือนกัน เช่น การใช้งานไอซีทีมากเกินจำเป็น การใช้ในเชิงการพนัน, การใช้ในเชิงไม่เหมาะสมทางเพศ ซึ่งต้องกำหนดกฎกติกา และแสดงให้เห็นว่าการใช้งานในทางที่เป็นประโยชน์ก็มีเช่นกัน? พ.ญ.พรรณพิมล กล่าว

สื่อทางเลือก สร้างชุมชน

งานสัมมนาดังกล่าวได้มีกลุ่มเยาวชนที่ ใช้งานไอซีทีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อกลุ่มที่ตัวเองสนใจเข้าร่วม เช่น กลุ่มเธิร์ด คลาส ซิติเซ่น (Third Class Citizen) ที่ก่อตั้งขึ้นประมาณ 9 เดือน จัดฉายหนังสั้นและหนังอิสระ ที่มุ่งจัดกิจกรรมให้คนดูและคนที่มาพบปะพูดคุย และได้อาศัยบล็อก www.exteen.com เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์จนเกิดเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบหนังสั้นเหมือนๆ กันขึ้น

นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ หนึ่งในแกนนำกลุ่มบอกว่า กลุ่มเยาวชนอาจไม่ได้มีเงินทุนมากมาย และสิ่งที่ทำอยู่ก็ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักที่ผู้ใหญ่จะสนใจ การมีไอซีทีเป็นเครื่องมือ ช่วยให้สามารถเผยแพร่ผลงานได้ ได้รู้จักเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกัน และทำให้รู้แนวทางใหม่ๆ หากสนใจสามารถเข้ามาดูผลงานได้ที่ http://thirdclasscitizen.exteen.com

ในกลุ่มผู้ใช้งานไอซีทีระดับเยาวชน มีกลุ่มดูโอคอร์ ที่ผลิตรายการไอที รายงานข่าวสารในวงการและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมนำเสนอข่าวสารด้านไอ ทีด้วยตัวเองผ่านเว็บ www.duocore.tv เปิดให้มีการถกเถียง เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพราะเห็นว่า เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ สื่อหลักไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน จึงเสนอสื่อทางเลือกผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นความรู้อีกช่องทางหนึ่ง

เครื่องมือเผยแพร่งานสร้างสรรค์

กลุ่มซูม (Zoom) ที่เกิดจากเด็กมัธยมปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้ผลักดันให้เกิดหนังสั้นในโรงเรียน นำเสนอมุมมองที่เป็นการรณรงค์เรื่องต่างๆ เช่น การใช้ห้องน้ำ, การเก็บขยะ ออกมาในทิศทางที่ต่างออกไป และได้เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com เป็นการใช้พื้นที่ที่เป็นอิสระในโลกไซเบอร์ แสดงจุดยืนและความคิด ผู้สนใจค้นหาจากคำว่า bcc156

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย กลุ่มบูรพาอาสา จากจังหวัดชลบุรี ผลิตผลงานรณรงค์เรื่องสัตว์เลี้ยง ผ่านเว็บไซต์ www.moralmedia.net เพื่อรณรงค์ไม่ให้ผู้เลี้ยงนำสัตว์มาปล่อย โดยใช้สุนัข เป็นพิธีกร เพื่อสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกของสัตว์เลี้ยง ซึ่งแนวคิดการใช้สัตว์เป็นตัวเดินเรื่อง เกิดจากข้อจำกัดทางเทคนิคจนกลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา

เมื่อรับฟังแนวคิดและมุมมองจากเด็กและ เยาวชนที่มาร่วมสัมมนา จะเห็นได้ว่าการใช้งานไอซีทีในเชิงสร้างสรรค์มีอยู่ไม่ได้น้อยไปกว่าแง่ลบ ที่เกิดขึ้น หนทางแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงลดผลเชิงลบที่ปรากฎ แต่ต้องเร่งเพิ่มผลงานในเชิงบวก โดยต้องมีความรู้มาจัดการและเริ่มแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Tags: , ,