รพ.เวชธานี เปิดตัว’หุ่นยนต์จัดยา’ เน้นถูกต้อง-ปลอดภัย

รพ.เวชธานี เปิดตัว'หุ่นยนต์จัดยา' เน้นถูกต้อง-ปลอดภัย

โรงพยาบาลเวชธานี เทงบ 20 ล้าน เปิดตัว ?หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ? โดยใช้ไอทีอย่างครบวงจร ควบคุมการสั่งยาของแพทย์ไปจนถึงมือของผู้ป่วยทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา ยกระดับการให้บริการด้านการรักษาดูแลสุขภาพรับ AEC 2015…

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า หลังจากที่โรงพยาบาลเวชธานี ได้ขยายการลงทุนโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล หรือ Healthcare Information System (HIS) ด้วยซอฟต์แวร์ Intersystems Trakcaretm ไปแล้วนั้น ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดีขึ้น ทั้งยังสามารถทำให้การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุด ได้ลงทุนนำหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ หรือ Smart Dispensing Robot EV 220 เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้บริการจัดการยาแก่ผู้ป่วยนอก โดยมีขั้นตอนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกขั้นตอน โดยหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะจะเริ่มทำงานเมื่อแพทย์สั่งยาผ่านระบบ HIS เข้าฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล คำสั่งแพทย์จะเชื่อมสู่หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ ที่บรรจุยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตามใบสั่งของแพทย์ ก่อนส่งมอบให้กับผู้ป่วย

ผอ.ปฏิบัติการโรงพยาบาลเวชธานี กล่าวต่อว่า การนำหุ่นยนต์จัดยามาใช้ ผู้ป่วยที่มารับบริการจะได้ประโยชน์ในแง่ของความปลอดภัยไม่ปนเปื้อน เพราะเม็ดยาไม่ถูกสัมผัสโดนมือมนุษย์ พร้อมทั้งคำสั่งแพทย์จะส่งตรงไปยังหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ แขนกลของหุ่นยนต์ จะควบคุมการบรรจุยาลงกระบอก ติดฉลากพร้อมจ่ายยา นอกจากนี้ ยังมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร เพราะหุ่นยนต์จัดยารับคำสั่งจากแพทย์โดยตรง มีการตรวจสอบความถูกต้องของยาที่นำเข้าเครื่องโดยการสแกนบาร์โค้ด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะปนระหว่างยาต่างชนิดกัน และบรรจุภัณฑ์ยังมีความแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดรั่ว และเพิ่มความปลอดภัยจากมือเด็กอีกด้วย

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ กล่าวอีกว่า นวัตกรรมบริหารจัดการยาผู้ป่วย มีการพัฒนาทั้งระบบอย่างครบวงจร ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในระยะยาวได้อีกด้วย นอกจากนี้โรงพยาบาลเวชธานียังได้วางแผนนำหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ รุ่น PROUD สำหรับรองรับผู้ป่วยที่พักฟื้นในโรงพยาบาล (IPD) ให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ยาอย่างสูงสุดด้วย

ผอ.ปฏิบัติการ รพ.เวชธานี กล่าวด้วยว่า รพ.เวชธานี ได้เร่งปรับแผนยุทธศาสตร์มุ่งสร้างจุดแข็ง เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร การลงทุนด้านเทคโนโลยี นำนวัตกรรมที่ทันสมัย ?หุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะ? มาใช้บริหารจัดการยาให้กับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเน้นถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการบริการด้านสุขภาพสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากลโรงพยาบาล จาก JCI (Joint Commission International) และยังช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการ รวมทั้งขีดความสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการจากประเทศต่างๆ ถึงปีละกว่า 350,000 ราย รวมถึงแนวโน้มของผู้ป่วยที่คาดว่าจะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตลาดกลุ่มผู้ป่วยในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ารับการเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือกลุ่มเออีซี (AEC) และเตรียมพร้อมสำหรับ Medical Hub ในอนาคตอีกด้วย.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,