เปิดแล้ว ?ไทยแลนด์ เกมโชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014? วันแรกคนแน่นงาน

เปิดแล้ว ?ไทยแลนด์ เกมโชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014? วันแรกคนแน่นงาน

ทุ่ม 50 ล้าน บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด จับมือ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เปิดงานมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ไทยแลนด์ เกมโชว์ บิ๊ก เฟสติวัล 2014 คาดคนแห่ร่วมงานมากกว่า 1 แสนคน เงินสะพัดมากกว่า 100 ล้าน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , , , ,

เปิดแล้ว ศูนย์บริการไอซีทีคนพิการ เล็งคุยพม.จัดหาผู้ใช้งานฟรี

เปิดแล้ว ศูนย์บริการไอซีทีคนพิการ เล็งคุยพม.จัดหาผู้ใช้งานฟรี

ไอซีที เปิดศูนย์บริการด้านไอซีทีสำหรับคนพิการ เล็งคุย พม.จัดหาคนพิการทุกระดับเข้าใช้งานฟรี ตั้งอยู่ชั้น 7 ศูนย์ราชการฯ อาคาร บี ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดจันทร์?ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 08.30?16.30 น. สอบถามโทร. 0-2141-7038…

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ว่า ศูนย์ดังกล่าวได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้กฎกระทรวง คือ 1.เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ พร้อมทั้งเป็นศูนย์สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการทุกประเภท และ 2.เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านไอซีทีให้กับคนพิการทุกประเภท ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดไอซีทีเจรจากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อจัดหาผู้พิการจากทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการศูนย์แห่งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงไอซีทีจำนวน 10 คน

?ปัจจุบันผู้พิการมีหลายประเภท ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจึงต้องประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการคัดเลือกจัดหาผู้พิการทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการ เพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง? ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที กล่าว

นายณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า ศูนย์ดังกล่าว เกิดจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยจัดให้มีการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอันเป็นสาธารณะ ในการเข้าถึงอาคารสถานที่ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎกระทรวง ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังระบุให้กระทรวงไอซีที ต้องจัดให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ ดังนั้น กระทรวงจึงได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร โดยให้บริการทั้งการให้ การให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมไอซีที

สำหรับศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการนี้ ตั้งอยู่ที่กระทรวงไอซีที ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30?16.30 น. วันจันทร์?วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2141-7038.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,