เปิดใจ?เมธินี?ปลัดไอซีทียุค คสช.

เปิดใจ?เมธินี?ปลัดไอซีทียุค คสช.

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอซีทีต้องได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้ไอซีทีให้คุ้มค่า เพราะเทรนด์การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโต

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,