เผยเว็บไซต์หน่วยงานรัฐโดนเจาะมากที่สุด

เผยเว็บไซต์หน่วยงานรัฐโดนเจาะมากที่สุด

สิ่งที่แฮกเกอร์ต้องการไม่ใช่เพียงแค่ประกาศตัวว่าสามารถเจาะเข้าระบบหรือเว็บไซต์ได้ จุดประสงค์หลักจริง ๆ อาจมีมากกว่านั้น แต่หน่วยงานต่าง ๆ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags: