ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เริ่มทำงาน 22 เม.ย.

ซุปเปอร์บอร์ด กสทช. เริ่มทำงาน 22 เม.ย.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (กสทช.) หรือซุปเปอร์บอร์ด กสทช. ระบุเริ่มทำงาน 22 เม.ย.นี้ มีเวลา 3 ปีดำรงตำแหน่ง…

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถึงผลการคัดเลือกกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (ซุปเปอร์บอร์ด)

โดยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ทำการคัดเลือกแล้ว 5 คน ได้แก่ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายพิชัย อุตมาภินันท์ นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นายประเสริฐ อภิปุญญา พล.อ.บุญยวัจน์ เครือหงส์ โดยกรรมการชุดดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 56 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,