เอกฉันท์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือก’นิรันดร์’นั่งนายกสมัยที่2

เอกฉันท์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เลือก'นิรันดร์'นั่งนายกสมัยที่2

ที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีมติเอกฉันท์เลือก นายนิรันดร์ เยาวภาว์ เป็นนายกสมัยที่ 2…

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยการรวมตัวของเว็บไซต์ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ในหัวข้อ ?ผลกระทบของ 3จี ต่อเนื้อหาสื่อออนไลน์? โดย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายธนา? เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีเอ็มเอ็มแซท บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมสัมมนา ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 55 ที่ผ่านมา

วันเดียวกัน ที่ประชุมได้เลือกนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เพื่อดำเนินงานในปี 2555?2556 โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายนิรันดร์ เยาวภาว์ เป็นนายกสมาคมอีกสมัย และเลือกคณะกรรมการบริหารอีก 12 คนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

นางสุธิดา มาไลยพันธุ์ เครือบางกอกโพสต์ ?อุปนายก
น.ส.สดศรี คุปตะพันธ์ เครือมติชนฯ? อุปนายก น.ส.เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข ไทยพีบีเอส? ?อุปนายก
น.ส.กนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ ?เลขาธิการ
น.ส.ฤทัยวรรณ ฤาชัย? ไทยรัฐออนไลน์ ?รองเลขาธิการ
นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ บ้านเมืองออนไลน์ ?เหรัญญิก
นายสมชาติ บุญวิทยา เครือสยามสปอร์ต ?นายทะเบียน
นายระวี ตะวันธรงค์ สปริงนิวส์ ?ประชาสัมพันธ์
น.ส.ชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น ?วิชาการ
น.ส.ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ mcot.net? วิชาการ
นายไพฑูรย์ ศรีโฮง สยามรัฐออนไลน์ ?กรรมการ
ผู้แทนหนังสือพิมพ์แนวหน้า ?กรรมการ?
?นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมายสมาคม
??นายสุนทร กองรักษาเวช?? ผู้ตรวจสอบบัญชี

สำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี โดยจะสิ้นสุดภายในเดือน ก.ย. 2556

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,