เอกชนขานรับทำ ‘สัตยาบัน’ ป้องฮั้วประมูล3จี

เอกชนขานรับทำ 'สัตยาบัน' ป้องฮั้วประมูล3จี

กสทช.เผย เอกชนขานรับร่วมทำสัตยาบัน เล็งเพิ่มมาตรการป้องกันการฮั้วประมูล 3 จี…

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า การจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสสามของปีนี้ จำเป็นต้องหาทุกวิถีทางเพื่อทำให้การประมูลครั้งนี้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับประเด็นที่สังคมและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือ ประเด็นการฮั้วราคาประมูล เพราะถ้าหากมีการฮั้วราคาประมูลกันจริง อาจทำให้การแข่งขันลดลง ส่งผลต่อรายได้ของรัฐที่จะได้รับจากการประมูล

ดังนั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อรองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยเชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในเรื่องขนาดของคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต และจำนวนใบอนุญาตที่เหมาะสมกับสภาพตลาดโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนตัวได้จุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับการลงสัตยาบันของผู้ประกอบการเพื่อยืนยันว่าจะทำให้การประมูล 3 จี เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ฮั้วราคาประมูล ซึ่งผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ ต่างขานรับแนวคิดนี้

กรรมการ กทค. กล่าวต่อว่า กทค.จะได้หารือกันและจะนัดหมายเพื่อกำหนดวันทำพิธีลงสัตยาบันร่วมกัน ซึ่งการทำสัตยาบันดังกล่าวจะเป็นเหมือนสัญญาประชาคม ที่ผู้ประกอบการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะเข้าประมูล 3 จี ด้วยความสุจริต ไม่ฮั้วราคากัน และจะช่วยสนับสนุนทำให้การประมูล 3 จี สามารถขับเคลื่อนไปได้

“ไม่ว่าจะนำวิธีการใดๆ มาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ก็มิอาจห้ามการฮั้วประมูลได้ เพียงแต่จากการศึกษาข้อมูลในหลายๆมิติ พบว่าวิธีการแบ่งซอยคลื่นเป็น 5 MHz จำนวน 9 สล็อต เป็นวิธีการที่หลายประเทศใช้แล้วได้ผล และยืนยันว่าทำให้การประมูลคลื่นความถี่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้ามาแข่งขันได้ ฉะนั้น นอกเหนือจากการที่จะต้องเลือกวิธีการประมูลที่เหมาะสมแล้ว ยังมีประเด็นป้องกันการฮั้วที่กำหนดไว้ในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3G เดิม ยังไม่เข้มข้นเพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษามาตรการป้องกันการฮั้วประมูลที่ใช้ได้ผลในหลายประเทศเพื่อนำมากำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ที่กำลังยกร่างอยู่ ส่วนการจัดให้มีการลงสัตยาบันร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการนั้นเป็นมาตรการเสริมจากมาตรการทางกฎหมาย เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และให้สังคมช่วยกันตรวจสอบผู้ประกอบการใดที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ให้สัตยาบันไว้ อันเป็นเรื่องของการใช้ Social Sanction เข้ามาเสริมมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการฮั้วอีกชั้นหนึ่ง.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,