นวัตกรรมดิจิตอลใน?เนคเทค เอซ 2015?

การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ การพัฒนาหมึกพิมพ์ที่นำไฟฟ้าได้ทางเลือกใหม่ของเอสเอ็มอีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ หรือการออกแบบโฆษณา

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,