?ไลน์? แจงสติ๊กเกอร์ทหารเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไม่ใช่เรื่องจริง

?ไลน์? แจงสติ๊กเกอร์ทหารเก็บข้อมูลผู้ใช้งานไม่ใช่เรื่องจริง

?ไลน์ ประเทศไทย? ยืนยันไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานแต่อย่างไร ข้อความที่แชร์กัน เป็นการบิดเบือนข้อมูล เรื่องสติ๊กเกอร์ของทหาร และการเก็บตำแหน่ง ไอดี ไอพี ไม่สามารถทำได้

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
,